خرید آپارتمان در وکیل آباد مشهد

فروش آپارتمان ۷۵ متری مشهد - وکیل آباد۷۲ کد ملک : ۱۹۷۹۳۲ مبلغ فروش : ۹۵۰ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۷۷ متری مشهد - وکیل آباد۷۲ کد ملک : ۱۹۷۶۵۶ مبلغ فروش : ۹۵۰ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۷۵ متری مشهد - وکیل آباد۷۲ کد ملک : ۱۹۷۵۱۶ مبلغ فروش : ۹۵۰ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۷۵ متری مشهد - وکیل آباد۷۲ کد ملک : ۱۹۶۶۸۰ مبلغ فروش : ۹۵۰ میلیون تومان

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 110 متر، مشهد، بلوار وکیل آباد، سامانیه 23 2٫250 میلیارد متری 20,454,000 کد آگهی: 1193401

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 110 متر، مشهد، بلوار وکیل آباد، سامانیه 23 2٫250 میلیارد متری 20,454,000 کد آگهی: 1193401

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری مشهد - وکیل آباد۴۹ کد ملک : ۱۹۳۳۶۱ مبلغ فروش : ۲/۴ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۹۰ متری مشهد - وکیل آباد۵۹- شریف۱۵ کد ملک : ۱۹۳۳۸۲ مبلغ فروش : ۱/۶۵ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۲۱۰ متری مشهد - وکیل آباد۶۸- اقبال۱ کد ملک : ۱۹۳۰۶۵ مبلغ فروش : ۴/۸۳ میلیارد تومان

طبقه اول

اپارتمان . سه خواب محل ملک وکیل اباد فارع التحصیلان16 طبقه اول .دوم. ملک جنوبی . متراژ135 فول صفر. اسانسور پارکینگ اختصاصی انباری ترا...

وکیل آباد ۱۹/ ابتدای عدل سه خوابه / طبقه پنجم

🔺فول امکانات/نوساز 🔺سیستم هوشمند BMS 🔺آسانسور گلد ایتالیایی/کد دار 🔺️روف گاردن 🔺قیمت زیر فی منطقه 🔺️ویو عالی به بلوار وکیل آباد 🔑کلید موجود/ باز...

دو خوابه / طبقه اول
طبقه دوم

۱۳۵ متر اپارتمان طبقه ۲ شمالی ۵ واحدی صفر، فول قیمت ۳/۱۰۰

فروش آپارتمان ۸۷ متری مشهد - وکیل آباد۵۹- شریف۱۵ کد ملک : ۱۹۱۹۴۶ مبلغ فروش : ۱/۶۵ میلیارد تومان