خرید آپارتمان در ولیعصر تبریز

بلوار استانداری سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 13801 نوع فروش منطقه استانداری متراژ (مترمربع) 143 قیمت 2,300,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 15900 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 190 قیمت 4,180,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4و5 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 15748 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 158 قیمت 2,100,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 14686 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 136 قیمت 2,300,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 15905 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 107 قیمت 2,150,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 14964 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 139 قیمت 3,300,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 16311 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 165 قیمت 3,650,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 6 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 15748 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 158 قیمت 2,054,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 16275 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 280 قیمت 12,600,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 14728 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 145 قیمت 3,600,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16172 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 183 قیمت 2,562,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 3 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

بلوار استانداری استانداری سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 15407 نوع فروش منطقه استانداری متراژ (مترمربع) 143 قیمت 2,450,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 و 4 تعداد ا...

دو خوابه

کد آگهی 13613 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 119 قیمت 1,850,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه تعداد اتاق 2 ن...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 136 متر ولیعصر کد 9163 آپارتمان دو نبش با نورگیری عالی به متراژ 136 متر در طبقه اول و دوخوابه با لابی دارای آسانسور و پارکینگ و انباری...

بلوار استانداری

فروش آپارتمان 110 متر کوی استانداری کد 9154 آپارتمان به متراژ 110 متر در طبقه ۴ تکواحده ساختمان ۴طبقه کلا و ۴ واحد شمالی با نور و دید و تهویه عالی و...