خرید آپارتمان در ولیعصر تبریز

سه خوابه
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه
بلوار معلم - پایین تر از مهتاب سه خوابه / طبقه هفتم
چهار خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه
دو خوابه