خرید آپارتمان در ولیعصر تبریز

کد آگهی 11927 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 138 قیمت 1,923,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

کد آگهی 12236 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 124 قیمت 1,100,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 8 تعداد اتاق 2...

کد آگهی 14639 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 148 قیمت 1,800,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 17 تعداد واحد در طبقه 9 طبقه 1 تعداد اتاق 3...

کد آگهی 14501 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 216 قیمت 5,400,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4,5 تعداد اتاق 3...

کد آگهی 5418 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 250 قیمت 5,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3 ن...

کد آگهی 10164 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 200 قیمت 3,850,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6,7 تعداد اتاق 3...

کد آگهی 6720 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 120 قیمت 1,200,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 19 تعداد واحد در طبقه 7 طبقه 3 تعداد اتاق 2...

فروش آپارتمان 117 متر ولیعصر کد 8414 آپارتمان به متراژ 117 متر لوکس نقلی در ولیعصر لیدا جدید طبقه 4 از 4 شیب دار ، دوخوابه دارای کمد و کابینت های گ...

فروش آپارتمان 117 متر ولیعصر کد 8414 آپارتمان به متراژ 117 متر لوکس نقلی در ولیعصر لیدا جدید طبقه 4 از 4 شیب دار ، دوخوابه دارای کمد و کابینت های گ...

فروش آپارتمان 115 متر ولیعصر 2 کد 8399 آپارتمان 115 متری تک واحدی و دو نبش جنوبی غربی ،طبقه 3 از 4 غرق در نور دنج و آرام با کف پارکت ،کاغذ دیواری ،ن...

توانیر شمالی

فروش آپارتمان 144 متر توانیر شمالی کد 8396 آپارتمان در طبقه دو از پنج طبقه و تک واحدی به متراژ 144 متر با پاگرد اختصاصی سازنده ساکن در ساختمان میباش...

ویژه

کد آگهی 12729 نوع فروش منطقه ولیعصر2 متراژ (مترمربع) 104 قیمت 750,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 2 ن...

آپارتمان 91 متری در ولیعصر تبریز

آگهی جدید

فروش آپارتمان 91 متر ولیعصر کد 8393 آپارتمان به متراژ 91 متر طبقه 2 بدون آسانسور و پارکینگ در مجتمع شفیع زاده با انشعابات مستقل، پکیج رادیاتور تازه،...

کد آگهی 13769 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 200 قیمت 4,800,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 3...

بلوار استاندارد استانداری

کد آگهی 14488 نوع ارائه منطقه استانداری متراژ (مترمربع) 115 قیمت 1,449,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تاریخ تحوی...