خرید آپارتمان در ورامین

دو خوابه

پیلوت

دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی : k1067

خیابان شهید محمودی یک خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی : k1788 با موقعیت عالی اداری سند 6 دانگ

طبقه اول

کد آگهی : k1806 7 واحد فروشی است سند پایان کار دارد

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی : k1808 سند 6 دانگ

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی : k1816 سه واحد به فروش میرسد طبقه اول و سوم و چهارم 87 متری و 72 متری متری 2 میلیون تومان سند 6 دانگ

یک خوابه / طبقه چهارم

سرامیک سند و پایانکار K 1758

یک خوابه / طبقه دوم

سرامیک امتیازات اب و برق مشترک mdf برق جدا وکالت متری 1600 k 1773

دو خوابه / طبقه سوم

12 میلیون وام سند 6 دانگ متری 2 میلیون k1778