خرید آپارتمان در همدان

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4050 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 77 💰قیمت کل: 519 میلیون و 750 تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 750 هزار تومان 📦امکانات: 4طبق...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4049 📌منطقه: پاستور 📏متراژ: 70 💰قیمت کل: 455میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 2طبقه 4واحد، طبقه او...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4048 📌منطقه: میدان رسالت 📏متراژ: 102 💰قیمت کل: 367میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 3 میلیون و 600هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8و...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد:4048 (1) 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 101 💰قیمت کل: 707میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 📦امکانات:5طبقه 9واحد، طبقه او...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4047 📌منطقه: میدان بعثت 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 1میلیارد و 250میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 12 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانا...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: پیش فروش آپارتمان 🔘کد: 4043 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 117 💰قیمت کل: 561میلیون 600تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 5...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4043 📌منطقه: رکنی 📏متراژ: 90 💰قیمت کل: 900میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 10میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 8واحد، طبقه دوم...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4042 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 70 💰قیمت کل: 420 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 8واحد، طبقه دوم، د...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4039 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 58 💰قیمت کل: 335 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 11واحد،...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4041 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 73 💰قیمت کل: 547میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 13واحد،...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4038 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 96 💰قیمت کل: 480 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبق...

سعیدیه پایین دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4037 📌منطقه: سعیدیه پایین 📏متراژ: 80 💰قیمت کل: 635 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و 950 هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه...

خیابان آرام شرقی یک خوابه / طبقه پنجم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4034 📌منطقه: آرام شرقی 📏متراژ: 65 💰قیمت کل: 450میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 900هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 15واح...

یک خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4033 📌منطقه: بلوارمدنی 📏متراژ: 56 💰قیمت کل: 320 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 700هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه6واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4032 📌منطقه: جانبازان 📏متراژ: 63 💰قیمت کل: 362 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و 750 هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واح...