خرید آپارتمان در همدان

شهناز , گلزار کوچه میخک طبقه سوم
جانبازان , خیابان سعادت
میرزاده عشقی
میدان پیشاهنگی , بلوار خرمرودی طبقه پنجم
آرامگاه باباطاهر , باباطاهر طبقه دوم
چهارراه امیرکبیر طبقه دوم
پردیس طبقه سوم
بلوار مدنی
خیابان شریعتی , روبرو باشگاه معلمان
شهرک بهشتی طبقه پنجم