خرید آپارتمان در همدان

اکازیون
فاز ۳ مجتمع فجر بلوک A6 یک خوابه / طبقه چهارم

یک واحد آپارتمان ۵۰ متری در مجتمع فجر در فاز ۳ داخل آپارتمان و پله ها مستحکم و تمیز حتما بازدید کنید.

بلوار 15فروردین دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4197 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 96 💰قیمت کل: 465میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه اول،...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4198 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 92 💰قیمت کل: 736 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 9واحد، طبقه اول، 2 خوا...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4199 📌منطقه: شهرک آفتاب 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 240 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 5واحد، طبقه سوم،...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4202 📌منطقه: شریعتی 📏متراژ: 115 💰قیمت کل: 690 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه دوم،...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4208 📌منطقه: چهارراه بابک 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 325 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 3 میلیون و250 هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 1...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4210 📌منطقه: جولان 📏متراژ: 86 💰قیمت کل: 408 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 10واحد، ط...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4211 📌منطقه: اعتمادیه غربی 📏متراژ: 71 💰قیمت کل: 550 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و750هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واح...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4212 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 662میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 5واحد،...

سه خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4113 📌منطقه: اعتمادیه 📏متراژ: 156 💰قیمت کل: 1میلیارد و 716میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 11 میلیون تومان 📦امکانات: 7طبقه 7واح...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4214 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 79 💰قیمت کل: 336 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و400هزار تومان 📦امکانات: 8طبقه 18واحد، طب...

خیابان گلزار گلزار کوچه مهتا دو خوابه / طبقه چهارم
ابوذر11 دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم

کد:666 🔴آپارتمان فروشی:زمانی ابوذر 🔴متراژ:105 🔴متری:7میلیون و 500 🔴قیمت کل:785میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:98...