خرید آپارتمان در هادیشهر جلفا

محدوده علمدار دو خوابه / طبقه سوم
محوطه مسکن مهر طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
1
خیابان ولایت فقیه
خیابان ولیعصر روبروی بیمارستان سه خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه اول
فاز 1 محوطه مسکن مهر کارگر دو خوابه / طبقه سوم
خیابان نبوت دو خوابه
خیابان ولیعصر روبروی بیمارستان سه خوابه / طبقه چهارم