خرید آپارتمان در هادیشهر جلفا

خیابان ولایت فقیه دو خوابه / طبقه دوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۴۰ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان ولایت فقیه 🔹️زیر بنا ۱۲۰ متر 🔹 سند در دست اقدام 🔹 طبقه د...

مسکن مهر علمدار طبقه سوم

‍ فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۲ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه سوم...

خیابان فهمیده دو خوابه / طبقه همکف

🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۵ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان فهمیده 🔹️زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه همکف...

مسکن مهر علمدار طبقه سوم

‍ فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۲ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه سوم...

خیابان ولایت فقیه سه خوابه / طبقه اول

فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۴ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان ولایت فقیه 🔹️زیر بنا ۱۲۸ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه اول...

کوی لاله دو خوابه / طبقه سوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۳ 🌐آدرس: هادیشهر ، کوی لاله 🔹️زیر بنا ۱۰۳ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه سوم...

مرکز شهر دو خوابه / طبقه دوم
مسکن مهر علمدار

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۵ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️ زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 دارای آسانس...

مسکن مهر علمدار دو خوابه / طبقه دوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۲ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️زیر بنا ۷۸ متر 🔹 طبقه دوم 🔹 سند ۶ دانگ....

، شهرک برق دو خوابه / طبقه دوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۸۰ 🌐آدرس: هادیشهر ، شهرک برق 🔹️زیر بنا ۱۰۰ متر 🔹 طبقه دوم 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 قط...

هادیشهر بغل مدرسه زینبیه دو خوابه / طبقه اول
،خیابان جلفا ، بلوار رسالت دو خوابه / طبقه اول

🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۷۷ 🌐آدرس: هادیشهر ،خیابان جلفا ، بلوار رسالت 🔹️زیر بنا ۹۰ متر 🔹 طبقه اول 🔹دارای کابینت...

هادیشهر ، مسکن مهر علمدار دو خوابه / طبقه سوم

🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۶۱ 🌐آدرس:هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️زیر بنا ۷۸ متر 🔹 دو خوابه 🔹کلید نخورده 🔹 طبقه سوم...

سه خوابه / طبقه چهارم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۲ 🌐آدرس:هادیشهر ، خیابان ولایت فقیه 🔹️زیر بنا ۱۴۵ متر 🔹 سه خوابه 🔹نصبیات فول 🔹 طبقه چها...

هادیشهر ، خیابان نبوت ، جنب سالن ورزشی دو خوابه / طبقه اول

🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛 کد: ۳۵۴۹ 🌐 آدرس: هادیشهر ، خیابان نبوت ، جنب سالن ورزشی 🔹️ زیر بنا ۱۲۰ متر 🔹 طبقه اول 🔹 دو خوابه....