خرید آپارتمان در هادیشهر جلفا

شهید فهمیده دو خوابه / طبقه اول

‍ 🏕 فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۰۱ 🌐آدرس: خیابان فهمیده 🔹️زیر بنا ۹۰ متر 🔹 سند۶ دانگ 🔹 طبقه اول 🔹 دو خوابه 🔹کا...

مایباران دو خوابه / طبقه دوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۰۸ 🌐آدرس: هادیشهر ، مایباران 🔹️زیر بنا ۹۵ متر 🔹 لوستر ، پرده 🔹 دو خوابه 🔹 کابی...

شهید باکری طبقه سوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۱۸ 🌐آدرس: خیابان باکری ، بر خیابان 🔹️زیربنا ۱۰۰ متر 🔹 آسانسور 🔹 قطعه جنوبی 🔹 طبقه سوم 🔹...

ولایت فقیه شهرک برق یک خوابه / طبقه سوم

🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۱۷ 🌐آدرس: خیابان ولایت فقیه ، شهرک برق 🔹️زیربنا ۷۰ متر 🔹 آسانسور 🔹 قطعه جنوبی 🔹 طبقه سوم 🔹...

ولایت فقیه کوی ارم طبقه دوم

‍🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۱۶ 🌐آدرس: خیابان ولایت فقیه ، کوی ارم 🔹️زیربنا ۸۰ متر 🔹 آسانسور + پارکینگ 🔹 قطعه شمالی 🔹 طبقه...

ولایت فقیه دو خوابه / طبقه دوم

🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۰۶ 🌐آدرس: خیابان ولایت فقیه 🔹️زیر بنا ۷۸ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 دو خوابه 🔹 کابی...

ولایت فقیه دو خوابه / طبقه دوم

‍ ‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۰۴ 🌐آدرس: خیابان ولایت فقیه 🔹️زیر بنا ۷۲ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 دو خوابه 🔹...

شهید فهمیده دو خوابه / طبقه اول

‍ 🏕 فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۰۱ 🌐آدرس: خیابان فهمیده 🔹️زیر بنا ۹۰ متر 🔹 سند۶ دانگ 🔹 طبقه اول 🔹 دو خوابه 🔹ک...

ولایت فقیه دو خوابه / طبقه چهارم

‍ ‍ 🏕 فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۶۰۰ 🌐آدرس: خیابان ولایت فقیه 🔹️زیر بنا ۸۲ متر 🔹 سند۶ دانگ 🔹 طبقه چهارم 🔹 دو خوا...

خیابان نبوت ( مایباران ) دو خوابه / طبقه دوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۴۳ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان نبوت ( مایباران ) 🔹️زیر بنا ۹۵ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه د...

شهرک ولیعصر دو خوابه / طبقه اول

‍ 🏕پیش فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۴۸ 🌐آدرس: شهرک ولیعصر 🔹️زیر بنا ۱۲۰ متر 🔹 سند۶ دانگ 🔹 طبقه اول 🔹 دو خوابه...

خیابان ولایت فقیه دو خوابه / طبقه دوم

‍ 🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۴۰ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان ولایت فقیه 🔹️زیر بنا ۱۲۰ متر 🔹 سند در دست اقدام 🔹 طبقه د...

مسکن مهر علمدار طبقه سوم

‍ فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۲ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه سوم...

خیابان فهمیده دو خوابه / طبقه همکف

🏕فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۵ 🌐آدرس: هادیشهر ، خیابان فهمیده 🔹️زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه همکف...

مسکن مهر علمدار طبقه سوم

‍ فروش واحد مسکونی 🏕 📛کد: ۳۵۹۲ 🌐آدرس: هادیشهر ، مسکن مهر علمدار 🔹️زیر بنا ۸۰ متر 🔹 سند ۶ دانگ 🔹 طبقه سوم...