خرید آپارتمان در نمین

دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه دوم