خرید آپارتمان در میدان پاسداران همدان

سه خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4713 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 146 💰قیمت کل: 905میلیون 200تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و200هزار توما...

دو خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4680 📌منطقه: پاسدران 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 552میلیون و 500هزار تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و500هزار...

پاسداران دو خوابه / طبقه سوم

کد:208 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:105 🔴سال ساخت:92 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:3 🔴موقعیت :جنوبی 🔴متری:5میلیون 🔴کل قیمت:530م...

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

کد:215 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:90 🔴سال ساخت:98 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:10 🔴طبقه:2 🔴موقعیت :جنوبی 🔴متری:6میلیون 🔴کل قیمت:540م...

پاسداران دو خوابه / طبقه هفتم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4437 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 84 💰قیمت کل: 570میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و750هزار تومان...

خیابان کرمانشاه سه خوابه / طبقه سوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4440 📌منطقه: کرمانشاه 📏متراژ: 146 💰قیمت کل: 922میلیون و 950 هزارتومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزا...

پاسداران سه خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4442 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 132 و 70 💰قیمت کل: میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 6طبقه 8وا...

پاسداران سه خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4449 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 150 💰قیمت کل: 900میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون تومان 📦امکانات:...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4207 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 90 💰قیمت کل: 585 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 9واحد، ط...

طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4137 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 76 💰قیمت کل: 465میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 118هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد،...

سه خوابه / طبقه سوم

🏡کد:715 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:146 🔴متری:6میلیون و 500 🔴قیمت کل:949میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:97 🔴ا...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:708 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:74 🔴متری:6میلیون و 800 🔴قیمت کل:500میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:94 🔴ام...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4112 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 110 💰قیمت کل: 781میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و100هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه8واحد،...

خیابان کرمانشاه یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4098 📌منطقه: کرمانشاه 📏متراژ: 59 💰قیمت کل: 336 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 11واحد...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:695 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:70 🔴متری:4میلیون و 500 🔴قیمت کل:315میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:84 🔴ام...