خرید آپارتمان در میدان پاسداران همدان

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4207 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 90 💰قیمت کل: 585 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 9واحد، ط...

پاسداران سه خوابه / طبقه سوم

🏡کد:767 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:146 🔴متری:6میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:949میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:3 🔴امکانات:فول...

پاسداران دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:718 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:78 🔴متری:5میلیون 🔴قیمت کل:390میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:83 🔴امکانات:...

پاسداران دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:723 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:87 🔴متری:7 🔴قیمت کل:609میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:2 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:93 🔴امکانات:فول م...

طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4137 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 76 💰قیمت کل: 465میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 118هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 3واحد،...

سه خوابه / طبقه سوم

🏡کد:715 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:146 🔴متری:6میلیون و 500 🔴قیمت کل:949میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:97 🔴ا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:714 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:76 🔴متری:6میلیون 🔴قیمت کل:460میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:3 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:92 🔴امکانات:...

خیابان جلالی دو خوابه

🏡کد:711 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران جلالی 🔴متراژ:83 🔴متری:6میلیون و 100 🔴قیمت کل:500میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:2 🔴چند واحد:4 🔴طبقه:8 🔴سال ساخت:8...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:708 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:74 🔴متری:6میلیون و 800 🔴قیمت کل:500میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:94 🔴ام...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4112 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 110 💰قیمت کل: 781میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون و100هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه8واحد،...

خیابان کرمانشاه یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4098 📌منطقه: کرمانشاه 📏متراژ: 59 💰قیمت کل: 336 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و700هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 11واحد...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:695 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:70 🔴متری:4میلیون و 500 🔴قیمت کل:315میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:84 🔴ام...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:588 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:59 🔴متری:5میلیون و 600 🔴قیمت کل:330میلیون 🔴چندخواب:1 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:11 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:84 🔴ا...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:576 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ: 77 🔴متری:6میلیون و 600هزار 🔴قیمت کل:500میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:4 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:94...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: پیش فروش اپارتمان 🔘کد: 4073 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 114 💰قیمت کل: 798میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد،...