خرید آپارتمان در میدان پاسداران همدان

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5459 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 60 💰قیمت کل:660 میلیون تومان 💵قیمت هر...

🏡کد:293 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۱۳۳ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۷ 🔴چند واحد:۲۰ 🔴طبقه:۷ 🔴متری:۱۳میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۷۲۹میلی...

خیابان پاسداران شهید تیموری

معاوضه با ملک کد اگهی 5435

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5365 📌منطقه: خیابان پاسداران 📏متراژ: 50 💰قیمت کل: 465میلیون تومان 💵...

🏡کد:259 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۶۸ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۴ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۰میلیون و۵۰۰تومان 🔴کل قیمت:۷۱۴میلیو...

🏡کد:252 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:۵۰ 🔴سال ساخت:۸۴ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۴۵۰میلیون 🔴وام:ندار...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5376 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 112 💰قیمت کل:1ملیاردو 350 میلیون توما...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5374 📌منطقه:فلکه پاسداران 📏متراژ: 68 💰قیمت کل:714 میلیون تومان 💵قی...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5373 📌منطقه: خیابان پاسداران 📏متراژ: 81/5 💰قیمت کل:896 میلیون 500توما...

🏡کد:227 🔴آپارتمان فروشی:پاسدران 🔴متراژ:۸۵ 🔴سال ساخت:قبل از۷۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۶میلیون و ۵۰۰تومان 🔴کل قیمت:۵۵۲م...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5319 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:552 میلیون500 تومان 💵قیمت...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5318 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 120 💰قیمت کل: 1ملیاردو 320میلیون تومان...

🔴آپارتمان فروشی:خیابان پاسداران 🔴متراژ:۶۲ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند وا‌حد:۱ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۲میلیون 🔴کل قیمت:۷۵۰میلیون 🔴وام:...

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5307 📌منطقه:پاسداران 📏متراژ: 48 💰قیمت کل: 500میلیون تومان 💵قیمت ه...

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5302 📌منطقه:خیابان پاسداران 📏متراژ: 50 💰قیمت کل: 500میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 10میلیون وهزار توم...