خرید آپارتمان در میدان پارسه شیراز

بلوار پاسارگاد خیابان پاییز دو خوابه

امکانات کامل

بلوار پاسارگاد خیابان پاییز دو خوابه

. . مجموعه ۸ واحدی پلاک ۲ تا بر خیابان پاییز در یکی از کوچه های مرغوب خیابان پاییز ۱۱سال ساخت و شخصی ساز با متریال مناسب و قیمت زیر فی این واحد ۱۱۰م...

بلوار پاسارگاد خیابان پاییز سه خوابه
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز بین خیابان پاییز و سراج دو خوابه

آپارتمان دوخوابه 96متر مفید در سند قید شده طبقه سوم بدون آسانسور ولی خیز پله ها بسیار کم تمیز و مرتب و شیک موقعیت مکانی عالی بین خیابا...

بلوار پاسارگاد خیابان پاییز دو خوابه
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز دو خوابه
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز دو خوابه
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز یک خوابه
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز
بلوار پاسارگاد خیابان پاییز