خرید آپارتمان در میدان مطهری مشهد

خیابان میعاد سه خوابه / طبقه اول

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 216 ✅ قیمت : ( 900 میلیون قابلیت رهن 200 کامل ) ✅ مجموعه 9 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی...

بلوارشهیدفلاحی خیابان فلاحی 1 دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 234 ✅ قیمت : ( 460 میلیون قابلیت رهن تا 70 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ دونبش _ دوممر ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ کاغ...

بلوار شهید فلاحی خیابان فلاحی 12 دو خوابه / طبقه اول

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 223 🔷 یکشنبه 26 خرداد ۱۳۹۸ ✅ قیمت : ( 590 میلیون قابلیت رهن 90 کامل ) ✅ مجموعه 7 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ م...

بلوارشهیدفلاحی , خیابان فلاحی 8 دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 225 ✅ قیمت : ( 620 میلیون قابلیت رهن 100 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی ✅...

خیابان حسابی شمالی 2 دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان 🔷 کد ملک : 215 ✅ قیمت : ( 450 میلیون قابلیت رهن 70 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ نوع سند : شش دانگ ملکی ✅ موقعیت ملک : جنوبی...

بلوار شهید فلاحی خیابان فلاحی 38 دو خوابه

? شماره 398 دوشنبه. 1398 قیمت کل: 541میلیون (60براسندکم میشه 25یا 30روزه میاد تا120قابلیت وام و80ملیون رهن الباقی نقد) ✅100متر ✅طبقه اول...

بلوار فلاحی هاشمیه مهنه دو خوابه / طبقه سوم

? شماره 399 قیمت کل: 758میلیون (قابلیت 120وام و100ملیون رهن الباقی نقد) ✅135متر ✅طبقه سوم ✅پکیج ✅سرامیک ✅ کابینت چوب ✅کاغذ دیواری...

بلوار شهید رفیعی دو خوابه / طبقه دوم

? شماره 394 1شنبه 1398 قیمت : 285میلیون (دارای 60میلیون وام. دارای 40م رهن الباقی نقد) ✅85متر ✅طبقه2 ✅سرامیک mDF کاغذ دیواری ✅کمدد...

بلوار رفیعی دو خوابه

? شماره 411 چهارشنبه 12اردیبهشت 1398 قیمت کل:405ملیون (قابلیت وام 120و60ملیون رهن الباقی نقد ✅84متر ✅خوش نقشه بدون ی تیکه فضای پرت ✅شیرالات...

بلوار شهید فلاحی خیابان فلاحی 27 دو خوابه / طبقه دوم

⭐️ فروش آپارتمان ? کد ملک : 197 ? پنج شنبه 12 اردیبهشت ۱۳۹۸ ✅ قیمت : ( 660 میلیون قابلیت رهن 90 کامل ) ✅ مجموعه 8 واحدی ✅ طبقه دوم ✅ ن...

بلوار فلاحی خیابان فلاحی 16 مهنه دو خوابه

⭐️ فروش آپارتمان ? کد ملک : 185 ? سه شنبه 27 فروردین ۱۳۹8 ✅ قیمت : ( 575 میلیون قابلیت رهن 95 کامل ) ✅ طبقه : اول و سوم ✅ آیفون تصویری...

فلاحی53 دو خوابه
فلاحی27 دو خوابه / طبقه همکف

فول امکانات

فلاحی38 دو خوابه / طبقه چهارم

فول امکانات صفر

فلاحی38 سه خوابه / طبقه سوم

خوش نقشه، فول امکانات لاكچری، صفر