خرید آپارتمان در میدان مدرس همدان

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:58 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۱۳۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:2 🔴متری:۲۲میلیون 🔴کل قیمت:۲میلیاردو۸۶۰میلیون 🔴وا...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:52 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۱۵۰ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۱۶میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۲میلیارد و۴۷۵...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:28 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۸۰ 🔴سال ساخت:ق۷۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:۲ 🔴متری: 🔴کل قیمت:۵۶۰میلیون 🔴وام: 🔴سند:اماده 🔴...

سه خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:25 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۱۷۵ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۲۵میلیون 🔴کل قیمت:۴میلیاردو۳۷۵میلیون 🔴وا...