خرید آپارتمان در میدان مدرس همدان

چهار خوابه / طبقه سوم

🏡کد:164 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۱۴۰ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۴ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۷میلیون ۸۰۰ 🔴کل قیمت:۲میلیارد و ۵۰۰ میل...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:162 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۲ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۲میلیون ۳۰۰ هزار 🔴کل قیمت:۸۶۱میلیون 🔴...

چهار خوابه / طبقه سوم

🏡کد:162 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۲۴۰ 🔴سال ساخت:۸۷ 🔴چندخواب:۴ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۱ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۱۰میلیون۴۰۰ 🔴کل قیمت:۲میلیارد و ۵۰۰میلیو...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5272 📌منطقه:فلکه مدرس 📏متراژ: 85متر 💰قیمت کل: 580میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و800هزار تومان 📦امکانات:4طبقه و5 و...

سه خوابه / طبقه اول

🏡کد:105 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۱۳۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:1300میلیارد 🔴وام: 🔴...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد:5191 📌منطقه: فلکه مدرس 📏متراژ: 3واحد .طبقه اول 105متر طبقه دوم 103متر طبقه سوم 102متر 💰قیمت کل: 3ملیارد میلیون تومان 💵قیمت هر...

دو خوابه / طبقه اول

کد:5059 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۸۵ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۷میلیون و۶۰۰ 🔴کل قیمت:۶۳۵میلیون 🔴وام: 🔴...

دو خوابه

کد:31 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۹۰-۱۲۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۱-۲-۳-۴ 🔴متری:۷میلیون ۸۰۰ 🔴امکانات:خشک

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:5048 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۶۸ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۹ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۷میلیون و۲۰۰ 🔴کل قیمت:۴۸۷میلیون

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:142 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۸۴ 🔴سال ساخت:قبل۷۰ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۴میلیون 🔴کل قیمت:۳۳۶میلیون 🔴وام: 🔴...

سه خوابه

کد:5021 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۱۲۵ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱و۳و۵ 🔴متری:۷میلیون و۲۰۰

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:163 🔴آپارتمان فروشی:مدرس 🔴متراژ:۱۳۶ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۲ 🔴امکانات:فول امکانات