خرید آپارتمان در میدان مدرس بیرجند

بلوار مدرس سه خوابه

کد2555 نوساز نما سنگ پنجره : دوجداره گچبري نور محفي نقاشي وضعيت وام: 10تا50میلیون میشود گرفت

بلوار مدرس دو خوابه

کد3914 10 واحد

بلوار مدرس65 دو خوابه / طبقه سوم

کد883 نما : سنگ واجر پنجره : چوب دوکله شمالی جنوبی

بلوار مدرس دو خوابه

کد3915 12 واحد 35 میلیون وام امکانات کامل

بلوار مدرس21 سه خوابه

کد3619 نوساز امکانات فول

بلوار مدرس چهار راه دوم سه خوابه

کد3543 بدون نصبیجات گچبري نور محفي نقاشي

بلوار مدرس خیابان ایت الله سعیدی دو خوابه

کد3361 امکانات کامل نوساز نما : سنگ پنجره : پروفیل 10 واحد گچبري نور محفي نقاشي

بلوار مدرس خیابان عدالت7

کد3905 بدون نصبیجات

بلوار مدرس یک خوابه

کد3647 12متر بهار خواب دارد امکانات کامل

بلوار مدرس13

کد3535 نما : سنگ پنجره : پروفیل

بلوار مدرس خیابان عدالت7

کد3786 امکانات کامل

خیابان مدرس13 دو خوابه

کد3692 امکانات کامل نما : سنگ پنجره : پروفیل

خیابان مدرس68 دو خوابه / طبقه دوم

کد2611 وضعيت وام: 10تا50م میشود گرفت نما : سنگ پنجره : آلمینیوم دوکله شمالی جنوبی

کد4026 افتابگیر شمالی واقع در مدرس 69

بلوار مدرس یک خوابه / طبقه اول

کد3637 گچبري نور محفي نقاشي