خرید آپارتمان در میدان لادن مشهد

فروش آپارتمان ۸۰ متری مشهد - لادن ۲۵ گلدیس ۱۶ کد ملک : ۱۸۲۷۵۷ مبلغ فروش : ۷۹۵ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۷۰ متری مشهد - لادن حافظیه ۱۱ کد ملک : ۱۸۱۶۱۱ مبلغ فروش : ۸۲۵ میلیون تومان