خرید آپارتمان در میدان صیادشیرازی مشهد

پشت حاشیه پیروزی دو خوابه / طبقه چهارم

سه سال ساخت،صیاد،پشت حاشیه پیروزی متراژ ۹۰ ساخت ۱۳۹۵ اتاق ۲ قیمت کل ۱٫۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان قیمت هر متر ۱۶٫۲۲۲٫۰۰۰ تومان طبقه4 ویژگی ه...

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری مشهد - صیاد ۱۷ کد ملک : ۱۸۲۸۶۳ مبلغ فروش : ۲/۵۶۱ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۱۰۴ متری مشهد - صیاد ۶۱ کد ملک : ۱۸۲۷۳۵ مبلغ فروش : ۱/۵۰۸ میلیارد تومان

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان ۲۰۰ متری مشهد - صیاد ۱۴ کد ملک : ۱۷۲۴۲۵ مبلغ فروش : ۳/۸ میلیارد تومان

دو خوابه / طبقه دوم

ملک 841942 فروش آپارتمان 110 متری، مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 57 طبقه 2، 2 خوابه، نوساز قیمت کل : 1٫320 میلیارد تومان

دو خوابه / طبقه چهارم

ملک 841949 فروش آپارتمان 86 متری، مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 42 طبقه 4، 2 خوابه، 14 سال ساخت قیمت کل : 645 میلیون تومان