خرید آپارتمان در میدان صیادشیرازی مشهد

دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه سوم
پشت حاشیه پیروزی دو خوابه / طبقه چهارم

سه سال ساخت،صیاد،پشت حاشیه پیروزی متراژ ۹۰ ساخت ۱۳۹۵ اتاق ۲ قیمت کل ۱٫۴۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان قیمت هر متر ۱۶٫۲۲۲٫۰۰۰ تومان طبقه4 ویژگی ه...

فروش آپارتمان ۱۳۰ متری مشهد - صیاد ۱۷ کد ملک : ۱۸۲۸۶۳ مبلغ فروش : ۲/۵۶۱ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۱۰۴ متری مشهد - صیاد ۶۱ کد ملک : ۱۸۲۷۳۵ مبلغ فروش : ۱/۵۰۸ میلیارد تومان