خرید آپارتمان در میدان شهید صدوقی قم

بلوار عطاران سه خوابه / طبقه اول
بلوار عطاران چهار خوابه / طبقه پنجم
بلوار عطاران خیابان 20 متری شهبازی سه خوابه / طبقه اول
خیابان عطاران سه خوابه / طبقه سوم
بلوار عطاران بلوار مفتح غربی سه خوابه / طبقه دوم
خیابان عطاران سه خوابه