خرید آپارتمان در میدان شهید صدوقی قم

1
بلوار عطاران سه خوابه / طبقه اول
1
بلوار عطاران چهار خوابه / طبقه پنجم
1
بلوار عطاران خیابان 20 متری شهبازی سه خوابه / طبقه اول
1
خیابان عطاران سه خوابه / طبقه سوم
1
بلوار عطاران بلوار مفتح غربی سه خوابه / طبقه دوم
1
خیابان عطاران سه خوابه