خرید آپارتمان در میدان شهید بزاز بابل

خیابان ولیعصر محوطه بوستان دو خوابه / طبقه اول

كد آژانس ١-١٨٣١ مطبخ

خیابان ولیعصر محوطه انتقال خون دو خوابه / طبقه اول

کد آژانس 1-1824 7واحد دارای هود

محوطه بوستان دو خوابه / طبقه اول

کد آژانس 1-1862 تحویل 97/3 مطبخ قیمت تقریبی 220-200میلیون

خیابان کمربندی شرقی خیابان گلستان دو خوابه / طبقه چهارم

کد آژانس ۱_۲۱۷۷ سقف کاذب

خیابان کمربندی شرقی خیابان بوستان دو خوابه / طبقه سوم

کد آژانس 1_2171 مطبخ

دو خوابه / طبقه چهارم

سند ملک 1 سال ساخت،واحد مورد نظر صفر

خیابان بوستان فرد دو خوابه

طبقه دوم و سوم 351 میلیون تومان سند ملک، دو کله تاریخ تحویل : اسفند 97

خیابان بوستان فرد دو خوابه / طبقه اول

سند ملک، دو کله تاریخ تحویل : اسفند 97

خیابان بوستان زوج دو خوابه / طبقه سوم

سند ملک تاریخ تحویل : اسفند 97

خیابان بوستان زوج دو خوابه / طبقه دوم

سند ملک تاریخ تحویل : اسفند 97

خیابان بوستان زوج دو خوابه / طبقه اول

سند ملک تاریخ تحویل : اسفند 97

خیابان بوستان فرد سه خوابه / طبقه سوم

3 سال ساخت سند اعیان،مطبخ رادیاتور،خوش نقشه

خیابان گلستان 5 یک خوابه / طبقه دوم

10 سال ساخت سند اعیان، بسیار شیک کاغذ دیواری

خیابان ایثار47 دو خوابه / طبقه دوم

4 سال ساخت سند ملک، سه بر

خیابان گلستان فرد سه خوابه / طبقه چهارم

سند ملک صفر تحویلی خواب مستر ، دو کله با 80 میلیون تومان وام