خرید آپارتمان در میدان بنفشه کرج

خیابان صبا دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3588 🔹متراژ : 73 🔹طبقه : 1 🔹تعدادواح...

بلوار بنفشه کوی فتح دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3583 🔹متراژ : 85 🔹طبقه : 1 🔹تعدادواحد...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3581 🔹متراژ : 128 🔹طبقه : 1 🔹تعدادواحد...

خیابان صبا دو خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 3572 🔹متراژ : 135 🔹طبقه : 4 🔹تعدادواحد...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 3580 🔹متراژ : 145 🔹طبقه : 4 🔹تعدادواحد...

بلوار بنفشه , خیابان شقایق دو خوابه / طبقه پنجم

▪️کد : 3578 🔹متراژ : 115 🔹طبقه : 5 🔹تعدادواحد...

خیابان لاله دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3573 🔹متراژ : 88 🔹طبقه : 1 🔹تعدادواحد...

خیابان هفده شهریور سه خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3569 🔹متراژ : 135 🔹طبقه : 1 🔹تعدادو...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 3567 🔹متراژ : 110 🔹طبقه : 3 🔹تعدادو...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3564 🔹متراژ : 85 🔹طبقه : 2 🔹تعداد...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 3563 🔹متراژ : 100 🔹طبقه : 4 🔹تعدادو...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 3562 🔹متراژ : 108 🔹طبقه : 3 🔹تعدادو...

بلوار بنفشه , خیابان شقایق سه خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 3561 🔹متراژ : 148 🔹طبقه : 3 🔹تعدادو...

خیابان صبا دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3557 🔹متراژ : 118 🔹طبقه : 2 🔹تعدادو...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 3546 🔹متراژ : 128 🔹طبقه : 4 🔹تعدا...