خرید آپارتمان در میدان بنفشه کرج

خیابان صبا دو خوابه / طبقه دوم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ▪️کد : ۴۱۳۶ 🔹متراژ : ۱۰۰...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه دوم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ▪️کد : ۴۱۳۴ 🔹متراژ : ۱۰۷...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه دوم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ▪️کد : ۴۱۳۳ 🔹متراژ : ۱۲۵...

خیابان لاله لاله غربی دو خوابه / طبقه دوم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ▪️کد : ۴۱۳۲ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ▪️کد : ۴۱۳۱ 🔹متراژ : ۹۵...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ▪️کد : ۴۱۳۰ 🔹متراژ : 120 🔹طبقه...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ▪️کد : ۴۱۳۰ 🔹متراژ : 108 🔹طبقه...

خیابان لاله لاله غربی دو خوابه / طبقه اول

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ▪️کد : ۴۱۲۹ 🔹متراژ : ۶۴...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ▪️کد : ۴۱۲۶ 🔹متراژ : ۱۳۷...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ▪️کد : ۴۱۲۵ 🔹متراژ : ۸۹...

خیابان صبا یک خوابه / طبقه چهارم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ▪️کد : ۴۱۲۰ 🔹متراژ : ۸...

خیابان لاله دو خوابه / طبقه دوم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ▪️کد : ۴۱۱۸ 🔹متراژ : ۸...

بلوار بنفشه یک خوابه / طبقه چهارم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ▪️کد : ۴۱۱۶ 🔹متراژ : ۵...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه دوم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ▪️کد : ۴۱۱۵ 🔹متراژ : ۱۲...

خیابان لاله یک خوابه / طبقه دوم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ▪️کد : ۴۱۱۰ 🔹متراژ : ۷...