خرید آپارتمان در میدان بنفشه کرج

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه چهارم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ▪️کد : ۴۱۶۸ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ▪️کد : ۴۱۶۷ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ▪️کد : ۴۱۶۵ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه دوم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ▪️کد : ۴۱۶۴ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه اول

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ▪️کد : ۴۱۶۴ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ▪️کد : ۴۱۶۳ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ▪️کد : ۴۱۶۲ 🔹متراژ : ۱۱۰...

بلوار بنفشه دو خوابه / طبقه سوم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ▪️کد : ۴۱۶۱ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ▪️کد : ۴۱۵۸ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ▪️کد : ۴۱۵۷ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ▪️کد : ۴۱۵۷ 🔹متراژ :...

خیابان لاله لاله غربی دو خوابه / طبقه سوم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ▪️کد : ۴۱۵۲ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ▪️کد : ۴۱۴۸ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه سوم

#فروش ⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ▪️کد : ۴۱۴۷ 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

⏰تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ▪️کد : ۴۱۴۶ 🔹متراژ : ۷۲...