خرید آپارتمان در میدان بنفشه کرج

بلوار وحدت

تاریخ : 1399/04/14 ▪️کد : 3961 🔹متراژ : 143 🔹طبقه :...

بلوار وحدت

تاریخ : 1399/04/14 ▪️کد : 3960 🔹متراژ : 145 🔹طبقه :...

خیابان لاله

تاریخ : 1399/04/14 ▪️کد : 3959 🔹متراژ : 70 🔹طبقه :...

بلوار وحدت

تاریخ : 1399/04/14 ▪️کد : 3960 🔹متراژ : 145 🔹طبقه :...

خیابان لاله

تاریخ : 1399/04/14 ▪️کد : 3959 🔹متراژ : 70 🔹طبقه :...

بلوار وحدت

⏰تاریخ : 1399/04/11 ▪️کد : 3954 🔹متراژ : 86 🔹طبقه :...

بلوار وحدت

⏰تاریخ : 1399/04/11 ▪️کد : 3952 🔹متراژ : 172 🔹طبقه :...

بلوار وحدت

تاریخ : 1399/04/11 ▪️کد : 3946 🔹متراژ : 130 🔹طبقه :...

خیابان لاله

اریخ : 1399/04/8 ▪️کد : 3940 🔹متراژ : 74 🔹طبقه : 5...

بلوار بنفشه

#فروش ▪️کد : 3790 🔹متراژ : 118 🔹طبقه : 4 🔹تعدادواحد : 15 🔹تعدادخواب : 3 🔹سال ساخت :...

بلوار وحدت

▪️کد : 3934 🔹متراژ : 150 🔹طبقه : 4 🔹تعدادواحد...

خیابان لاله

▪️کد : 3932 🔹متراژ : 114 🔹طبقه : 1 🔹تعدادواحد...

بلوار وحدت

⏰تاریخ : 1399/04/5 ▪️کد : 3930 🔹متراژ : 102 🔹طبقه :...

بلوار بنفشه بلوار اصلی

⏰تاریخ : 1399/04/5 ▪️کد : 3929 🔹متراژ : 160 🔹طبقه :...

خیابان صبا

#فروش ⏰تاریخ : 1399/03/10 ▪️کد : 3861 🔹متراژ :...