خرید آپارتمان در میدان بسیج اردبیل

سه خوابه

📬 آدرس : بر اصلی کوچه کرد احمد 💠💠 توضیحات 💠💠 📐متراژ: 130 مترمربع 🌀تعداد طبقات : 6+p 🌀تعداد خواب: 3 🌀فروش طبقات 3 و 4بصورت خام 🌀دار...

سه خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه چهارم

#فروش_آپارتمان 📪 آدرس : خیابان مولوی 💠💠 توضیحات 💠💠 📐 متراژ : 180 میلیون تومان 🌀تعداد طبقات : 6+p 🌀تعداد خواب: 3 🌀دارای پارکینگ...

دو خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان 📪 آدرس: خیابان معجز 💠💠 توضیحات 💠💠 📐 متراژ: 120 مترمربع 🌀تعداد طبقات : 8+p ( تجاری ) 🌀 تعداد خواب: 2 🌀موقعیت : 3 نبش...

دو خوابه

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : میدان بسیج ♦️ توضیحات ♦️👇 📐متراژ : 360 مترمربع زمین 📐 متراژ : 102 مترمربع + 7 مترمربع تراس ✅ تعداد طبقات :...

سه خوابه / طبقه هشتم

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : خیابان صد ساله ♦️ توضیحات ♦️👇 📐 متراژ : 170 مترمربع ✅ تعداد طبقات : 8 + p ✅ تعداد خواب : 3 ✅ موقعیت : جنوب...

سه خوابه

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : خیابان حمزه زاده ♦️ توضیحات ♦️👇 📐 متراژ : 185 مترمربع ✅ تعداد طبقات : 8+p ✅ تعداد خواب 3 ✅نوساز و کلید نخ...

سه خوابه / طبقه چهارم

#فروش_آپارتمان 📪 آدرس : خیابان مولوی 💠💠 توضیحات 💠💠 📐 متراژ : 180 میلیون تومان 🌀تعداد طبقات : 6+p 🌀تعداد خواب: 3 🌀دارای پارکینگ...

دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : پشت بیمارستان علوی ♦️ توضیحات ♦️👇 📐 متراژ : 120 مترمربع + 40 مترمربع بهارخواب ✅تعداد طبقات : 4 + P ✅ تعداد...

سه خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : 18 متری آزادگان 💠💠 توضیحات 💠💠 📐 متراژ : 155 مترمربع 🌀 تعداد طبقات : 6+p 🌀 تعداد خواب : 3 🌀 سه نبش 🌀...

سه خوابه

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : 18 متری بدر 🔻🔻 توضیحات 🔻🔻 📐 متراژ : 210 مترمربع 🟢 تعداد طبقات : 8+p 🟢 تعداد خواب : 3 🟢دارای پارکینگ 🟢نوس...

سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : 13 آبان 🔻🔻 توضیحات 🔻🔻 📐 متراژ : 140 مترمربع ❇️ تعداد طبقات : 6+p ❇️ تعداد خواب : 3 ❇️دارای پارکینگ ❇️ کل...

دو خوابه

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : میدان بسیج ♦️ توضیحات ♦️👇 📐متراژ : 360 مترمربع زمین 📐 متراژ : 102 مترمربع + 7 مترمربع تراس ✅ تعداد طبقات :...

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : پایین تر از بیمارستان امام ♦️ توضیحات ♦️👇👇 📐 متراژ : 160 مترمربع + 40 مترمربع بهارخواب ✅ تعداد طبقات : 6+ ت...

سه خوابه

#فروش_آپارتمان 📬 آدرس : پایین تر از بیمارستان امام ♦️ توضیحات ♦️👇👇 📐 متراژ : 160 مترمربع + 40 مترمربع بهارخواب ✅ تعداد طبقات : 6+ ت...