خرید آپارتمان در میدان هفت تیر مشهد

6
طبقه سوم
8
دو خوابه
سه خوابه / طبقه دوم
12
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر21 طبقه دوم
ویلا دو خوابه
9
طبقه دوم
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 15 دو خوابه / طبقه سوم
7
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه همکف
بلوار هفت تیر خیابان ارشاد دو خوابه / طبقه اول
5
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر9