خرید آپارتمان در میدان جهاد همدان

جهان نما سه خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد:4024 📌منطقه: جهان نما 📏متراژ: 121 💰قیمت کل: 1میلیارد و 89 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 7طبقه...

جهان نما دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 3979 📌منطقه: جهان نما 📏متراژ: 105 💰قیمت کل: 800 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه...

جهان نما دو خوابه / طبقه دوم

?کد:298 ?آپارتمان فروشی:جهان نما ?متراژ:80 ?متری:5میلیون 600 ?قیمت کل:450میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:4 ?طبقه:2 ?سال ساخت:79 ?امکا...

جهان نما چهار خوابه

?کد:1042 ?ملک فروشی:جهان نما ?متراژ:360 ?زیربنا:420 ?متری:14میلیون و 440 ?قیمت کل:5میلیاردو200میلیون ?چندطبقه:3 ?چند واحد:3 ?چندخواب:4 ?سال س...

محوطه جهان نما دو خوابه / طبقه اول

کدملک:130 قیمت متری:4 میلیون و700 هزار کاغذدیواری بازسازی شده

جهان نما دو خوابه / طبقه دوم

?کد:298 ?آپارتمان فروشی:جهاننما ?متراژ:80 ?متری:5میلیون ?قیمت کل:400میلیون ?چندخواب:2 ?چندطبقه:4 ?چند واحد:4 ?طبقه:2 ?سال ساخت:79 ?امکانات:ک...

جهان نما سه خوابه / طبقه سوم

کد:385 آپارتمان فروشی:جهان نما متراژ:120 متری:6میلیون و500 قیمت کل:780میلیون چندخواب:3 چندطبقه:7 چند واحد:21 طبقه:3 سال ساخت:96 امکانات:پکیج...

جهان نما دو خوابه / طبقه اول

کد:130 آپارتمان فروشی:جهان نما متراژ:93 متری:4میلیون و700 قیمت کل:437میلیون چندخواب:2 چندطبقه:4 چند واحد:12 طبقه:1 سال ساخت:82 امکانات:پارکی...

جهان نما چهار خوابه

?کد:1118 ?ملک فروشی:جهان نما ?متراژ:360 ?زیربنا:420 ?متری: ?قیمت کل:5میلیاردو200میلیون ?چندطبقه:3 ?چند واحد:3 ?چندخواب:4 ?سال ساخت:35 ?امکان...

جهان نما چهار خوابه

کد:1118ملک فروشی:جهان نما متراژ:360 زیربنا:420 متری: قیمت کل:5میلیاردو200میلیون چندطبقه:3 چند واحد:3 چندخواب:4 سال ساخت:35 امکانات:فول معمو...

خیابان جهان نما چهار خوابه

کد:1118 ملک فروشی:جهان نما متراژ:360 زیربنا:420 متری:5میلیون قیمت کل:1میلیاردو800میلیون چندطبقه:3 چند واحد:3 چندخواب:4 سال ساخت:35 امکانات:ف...

جهان نما چهار خوابه

کد:1118 ملک فروشی:جهان نما متراژ:360 زیربنا:420 متری:5میلیون قیمت کل:1میلیاردو800میلیون چندطبقه:3 چند واحد:3 چندخواب:4 سال ساخت:35 امکانات:ف...

محوطه جهان نما سه خوابه / طبقه سوم

کدملک:385 قیمت متری:6 میلیون و500 هزار کاغذدیواری

محدوده جهان نما سه خوابه / طبقه سوم

کدملک:307 قیمت هرمتر:6میلیون و400هزار 21 واحد فول امکانات کاغذدیواری دوبرنور کولرگازی

کوچه رستمی سه خوابه / طبقه سوم

کد: A 49 نقاشی لوستر