خرید آپارتمان در مهاباد

4
کوی دانش آپارتمان مکریان سازه(شورا) دو خوابه / طبقه سوم
سید آباد تعاونی ١٣مهر محلی دو خوابه / طبقه سوم
روبروی مقبره بداق سلطان دو خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم
مهاباد کوی دانش آپارتمان مکریان سازه(شورا) دو خوابه / طبقه سوم
پشت قنادی خمایزی دو خوابه / طبقه چهارم
یک خوابه / طبقه چهارم
زمین های محمدی