دسترسی سریع به مناطق مهم همدان

خرید آپارتمان در منوچهری همدان

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:191 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۳از همکف 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۵۰میلیون 🔴وا...

یک خوابه / طبقه سوم

🏡کد:191 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:۷۵ 🔴سال ساخت:۹۰ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۳از همکف 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۵۰میلیون 🔴وا...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:177 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۲۰میلیون 🔴وام: 🔴سن...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:177 🔴آپارتمان فروشی:منوچهری 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۶میلیون 🔴کل قیمت:۴۲۰میلیون 🔴وام: 🔴سن...