خرید آپارتمان در منطقه6 تهران

محدوده پروین اعتصامی دو خوابه
محدوده بالاتر از جلال دو خوابه / طبقه سوم
محدوده بالاتراز جلال سه خوابه / طبقه سوم
محدوده بالاتر از جلال دو خوابه / طبقه دوم
محدوده بالاتر از جلال دو خوابه / طبقه سوم
خیابان فکوری سه خوابه / طبقه سوم
محدوده رهی معیری طبقه سوم
طبقه دوم
1
محدوده آرژانتین طبقه سوم
خیابان رهی معیری دو خوابه / طبقه چهارم