خرید آپارتمان در منطقه 8 تهران

خیابان دین محمدی دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان سامان شمالی خیابان سروان شمالی دو خوابه / طبقه چهارم
میدان 95 خیابان نادی دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان رضوان سه خوابه
میدان 88 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان شهید ثانی 46 متری غربی دو خوابه / طبقه سوم
میدان نود ودوم یک خوابه / طبقه چهارم
خیابان دین محمدی سه خوابه / طبقه دوم
خیابان پدر ثانی خیابان گاراپیدی یک خوابه / طبقه اول
خیابان برادران صادقی خیابان مهرگان دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان بختیاری خیابان سامان جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان جویبار غربی دو خوابه / طبقه سوم
میدان 95 خیابان نادی دو خوابه / طبقه چهارم
میدان هفتاد ودوم یک خوابه / طبقه چهارم
چمن غربی میدان 71 یک خوابه / طبقه سوم