خرید آپارتمان در ملارد

فاز3
خ مریم شرقی دو خوابه / طبقه سوم
مارلیک کوچه سنبل دو خوابه / طبقه اول
کوچه سنبل دو خوابه / طبقه اول
مارلیک خ شقایق دو خوابه / طبقه اول
مارلیک خ پرنیان
مارلیک خ سوسن غربی یک خوابه
خ مریم غربی یک خوابه / طبقه سوم
کوچه سینا سه خوابه / طبقه اول
مریم شرقی دو خوابه / طبقه اول
مارلیک خ مریم شرقی دو خوابه
پرنیان دو خوابه / طبقه سوم
مارلیک خ مریم شرقی دو خوابه
خ مریم شرقی دو خوابه / طبقه دوم
خیابان پرنیان بلوار آرش دو خوابه / طبقه چهارم