خرید آپارتمان در معصومیه بیرجند

دو خوابه / طبقه دوم

📕 فروش آپارتمان 📕 کدملک : 1544 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل سروش گستر ) ✅ متراژ : 75 متر ✅ طبقه : 2 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور...

دو خوابه / طبقه دوم

📕 فروش آپارتمان 📕 کدملک : 1544 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل سروش گستر ) ✅ متراژ : 75 متر ✅ طبقه : 2 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور...

دو خوابه / طبقه اول

📕 فروش آپارتمان 📕 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل قرارگاه سلمان ) ✅ متراژ : 90 متر ✅ طبقه : 1 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور : ندارد ✅...

دو خوابه / طبقه اول

📕 فروش آپارتمان 📕 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل قرارگاه سلمان ) ✅ متراژ : 90 متر ✅ طبقه : 1 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور : ندارد ✅...

دو خوابه / طبقه اول

📕 فروش آپارتمان 📕 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل قرارگاه سلمان ) ✅ متراژ : 90 متر ✅ طبقه : 1 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور : ندارد ✅...

دو خوابه / طبقه اول

📕 فروش آپارتمان 📕 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل قرارگاه سلمان ) ✅ متراژ : 90 متر ✅ طبقه : 1 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور : ندارد ✅...

دو خوابه / طبقه دوم

📕 فروش آپارتمان 📕 کدملک : 1544 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل سروش گستر ) ✅ متراژ : 75 متر ✅ طبقه : 2 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور...

دو خوابه / طبقه اول

📕 فروش آپارتمان 📕 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل قرارگاه سلمان ) ✅ متراژ : 90 متر ✅ طبقه : 1 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور : ندارد ✅...

دو خوابه / طبقه اول

📕 فروش آپارتمان 📕 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل قرارگاه سلمان ) ✅ متراژ : 90 متر ✅ طبقه : 1 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور : ندارد ✅...

دو خوابه / طبقه اول

📕 فروش آپارتمان 📕 کدملک : 1537 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل سروش گستر ) ✅ متراژ : 65 متر ✅ طبقه : 1 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور...

دو خوابه / طبقه اول

📕 فروش آپارتمان 📕 🏠 آدرس : معصومیه خیابان مسلم (منازل قرارگاه سلمان ) ✅ متراژ : 90 متر ✅ طبقه : 1 ✅ تعداد خواب : 2 ✅ آسانسور : ندارد ✅...

دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش ،آپارتمان، معصومیه پایین 🔰86 متر زیربنا دو خواب (طبقه چهارم ) 🏷 کابینت MDF، گرمایش گاز 🏢 4 طبقه 8 واحد 🏢 شمالی ✅ آسانسور،انباری، تراس،پا...

طبقه چهارم

🌇 #فروش ،آپارتمان، معصومیه پایین 🔰75متر زیربنا (طبقه چهارم ) 🏷کابینت mdf ، گرمایش گاز ✅ 4طبقه ،8 واحد ⭕️آسانسور ،انباری، تراس،پارکینگ دارد 💰قیم...

دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش ،آپارتمان، معصومیه پایین 🔰86 متر زیربنا دو خواب (طبقه چهارم ) 🏷 کابینت MDF، گرمایش گاز 🏢 4 طبقه 8 واحد 🏢 شمالی ✅ آسانسور،انباری، تراس،پا...

طبقه چهارم

#فروش ،آپارتمان، معصومیه پایین 🔰75متر زیربنا (طبقه چهارم ) 🏷کابینت mdf ، گرمایش گاز ✅ 4طبقه ،8 واحد ⭕️آسانسور ،انباری، تراس،پارکینگ دارد 💰قیمت:...