خرید آپارتمان در مشهد

4
بلوار صیادشیرازی , صیاد6 طبقه اول
6
خیابان فرهنگ , فرهنگ 27 طبقه پنجم
8
بلوارهفت تیر , هفت تیر 16 طبقه دوم
5
هاشمیه , هاشمیه14 طبقه اول
7
بلوارفارغ التحصیلان , فارغ التحصیلان16 طبقه چهارم
بلوار اندیشه , خیابان اندیشه 85 طبقه دوم
میدان امامیه , خیابان حسابی 42 طبقه سوم
نادرشهر , بلوار شریعتی خیابان شریعتی 68 طبقه چهارم
میدان حجاب , بلوار حجاب خیابان حجاب 64/1 مجتمع جواد الائمه طبقه اول
امامیه , بلوار اندیشه خیابان اندیشه 68 طبقه دوم