خرید آپارتمان در مسکن مهر سمنان

1
دو خوابه / طبقه چهارم
سنتی ساز دو خوابه
خیابان اخلاص دو خوابه / طبقه سوم
یک خوابه / طبقه اول