خرید آپارتمان در مرزداران تبریز

اکازیون
دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 100 متر مرزداران کد 8743 آپارتمان در طبقه چهار از چهار طبقه صد متر تک واحده دوخوابه کف پارکت ،کاغذ دیواری و سنگ آنتیک کابینت هایکلاس ب...

اکازیون
سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 139 متر مرزداران کد 8736 آپارتمان 138.5 متر تک واحدی و دونبش خ 16 متری نورگیری و ویو عالی محلی دنج و آرام برای زندگی طبقه 2 و 3 ، آماد...

یک خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16023 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 74 قیمت 814,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 11 طبقه 1 تعداد اتاق 1...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 15922 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 143 قیمت 1,990,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,2,6 تعداد ات...

دو خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 16349 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 82 قیمت 1,148,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 3 تعداد اتاق 2...

دو خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 16262 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 100 قیمت 1,420,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 6 تعداد اتاق 2...

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 16459 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 143 قیمت 2,250,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 3 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 16459 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 143 قیمت 2,250,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان 133 متر مرزداران کد 9273 آپارتمان شمال شرقی با نورگیری عالی به متراژ 133 متر در طبقه دوم و تک واحدی و دوخوابه دارای آسانسور و پارکینگ،...

سه خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 15464 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 126 قیمت 1,440,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 16459 نوع فروش منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 143 قیمت 2,100,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2,3 تعداد اتاق...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان 177 متر مرزداران کد 9253 آپارتمان به متراژ 177 متر در طبقه 4 از ساختمان 6 طبقه و سه خوابه با تمام امکانات کف سرامیک ، پکیج و رادیات ،...

تبریز.مرزداران،نیاوران دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 16462 نوع ارائه منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 154 قیمت 1,925,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تاریخ تحویل...

دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16301 نوع ارائه منطقه مرزداران متراژ (مترمربع) 135 قیمت 1,600,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تاریخ تحویل...