خرید آپارتمان در مرزداران تبریز

نیاوران -خیابان راجی ۲ دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه
سه خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم
طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه سوم