خرید آپارتمان در مدائن تهران

سه خوابه / طبقه چهارم
میدان هفت حوض سه خوابه / طبقه دوم
میدان 9 یک خوابه / طبقه اول
خیابان دردشت دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان دردشت دو خوابه / طبقه دوم
محدوده 46 متری شرقی دو خوابه / طبقه چهارم
میدان هفت حوض میدان 21 یک خوابه / طبقه اول
خیابان بوجاریان دو خوابه / طبقه اول
میدان 20 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان اخلاقی یک خوابه / طبقه چهارم
محدوده گلبرگ شرقی بین دردشت وباقری یک خوابه / طبقه چهارم
میدان هفت حوض یک خوابه / طبقه سوم
خیابان دردشت دو خوابه / طبقه دوم
خیابان دمیرچی یک خوابه / طبقه سوم
خیابان دردشت یک خوابه / طبقه چهارم