خرید آپارتمان در لنگرود

جنب اداره شیلات شهر چمخاله دو خوابه
کوچه مسافری یک خوابه
کوچه نجابت دو خوابه
طبقه اول
بعد از پل هوای داخل کوچه یک خوابه
خیابان بینش دو خوابه / طبقه چهارم
میدان بسیج، خیابان صنایع پرکار، کوچه والفجر3 یک خوابه
خیابان بینش 22، انتهای کوچه یک خوابه
کوچه جوان، قبل از گیلان پاکت دو خوابه
50 متر بعداز مسجد چهارده معصوم یک خوابه
کوچه فدایی دو خوابه
دو خوابه
بعد از میدان امام حسن مجتبی کوچه لاله دو خوابه / طبقه دوم
کوچه مرادعلی بیگی دو خوابه
خیابان بینش دو خوابه / طبقه چهارم