خرید آپارتمان در قیدار

دو خوابه / طبقه سوم
طبقه سوم
محدوده آپارتمان های فرهنگیان
طبقه دوم