خرید آپارتمان در قلهک تهران

آپارتمان 102 متری در قلهک تهران

3 ماه قبل

تهاتر دو اپارتمان 102 متری، تهران قلهک خیابان شریعتی، 12 میلیارد و67 متری تهران خیابان فا طمی روبروی سفارت پاکستان، قیمت 7 میلیارد با ملک ارزند...