خرید آپارتمان در قدس

کوی فرزان بلوار شهدای هسته ای

واحد فوق ب صورت پیش فروش میباشد که برج 10 تحویل واحد میباشد و سند آن برج 1 سال آینده تحویل خریدار می گردد برای مشاوره بیشتر لطفا تماس بگیرید