خرید آپارتمان در قدس

خیابان مبارزان شرقی خیابان شهید باقری دو خوابه / طبقه اول