خرید آپارتمان در فاطمی تهران

خیابان فاطمی خیابان باباطاهر دو خوابه / طبقه اول
فاطمی سیندخت جنوبی دو خوابه / طبقه سوم
فاطمی خیابان جمال زاده شمالی سه خوابه / طبقه چهارم
فاطمی سه خوابه / طبقه سوم
فاطمی خیابان فکوری دو خوابه / طبقه سوم
فاطمی خیابان رهی معیری دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول