خرید آپارتمان در عظیمیه کرج

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-عظیمیه میدان پرستو متراژ بنا(متر مربع): 64 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):575,000,000 قیمت متری(تومان):9,000,00...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-بلوار اقاقیا متراژ بنا(متر مربع): 90 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):600,000,000 قیمت متری(تومان):0 امکانات:...

سه خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-45متری کاج متراژ بنا(متر مربع): 130 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):0 امکانات: پکیج کولر آ...

چهار خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان تجاری درکرج-عظیمیه-خ فرشته متراژ بنا(متر مربع): 330 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):16,000,000 نوع سند تجاری ام...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان متراژ بنا(متر مربع): 159 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):12,000,000 امکانات: پکیج ک...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان ها متراژ بنا(متر مربع): 180 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):14,500,000 امکانات: پکی...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-عظیمیه متراژ بنا(متر مربع): 127 مساحت(متر مربع): 285 قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):10,500,000 امکانات: پک...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-عظیمیه متراژ بنا(متر مربع): 250 مساحت(متر مربع): 400 قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):18,000,000 امکانات: چی...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان متراژ بنا(متر مربع): 213 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):4,000,000,000 قیمت متری(تومان):0 امکانات: گاز...

سه خوابه / طبقه پنجم

پیش فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-راوش متراژ بنا(متر مربع): 180 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):0 توضیحات: پیش فروش. قیمت...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-میدان مهران متراژ بنا(متر مربع): 104 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):11,500,000 امکانات: ش...

چهار خوابه / طبقه پنجم

معاوضه آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-خ میخک متراژ بنا(متر مربع): 286 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):4,862,000,000 قیمت متری(تومان):17,000,000 امک...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-زنبق ها متراژ بنا(متر مربع): 140 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):12,000,000 امکانات: پکیج...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-بعثت متراژ بنا(متر مربع): 54 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):650,000,000 قیمت متری(تومان):0 توضیحات: خرید واحد...

دو خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان ها متراژ بنا(متر مربع): 93 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):11,000,000 امکانات: شوفا...