خرید آپارتمان در عظیمیه کرج

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان ها متراژ بنا(متر مربع): 150 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):12,800,000 نما سنگ امکان...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-خ گلستان متراژ بنا(متر مربع): 196 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):14,500,000 نما سنگ امکانا...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان ها متراژ بنا(متر مربع): 196 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):14,500,000 نما سنگ/ نوساز...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-نیک نژادی شمالی متراژ بنا(متر مربع): 180 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):14,000,000 نما ترکی...

سه خوابه / طبقه چهارم

معاوضه آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان 12 متراژ بنا(متر مربع): 160 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):14,000,000 نما رومی ام...

یک خوابه / طبقه شانزدهم

فروش آپارتمان تجاری درکرج-عظیمیه-بلوار شریعتی متراژ بنا(متر مربع): 170 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):15,000,000 موقعیت تجاری...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-بلوار استقلال متراژ بنا(متر مربع): 145 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):15,500,000 قدیمی نما...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-عظیمیه میدان اسبی متراژ بنا(متر مربع): 160 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):14,000,000 نما سن...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان در دست اقدام درکرج-عظیمیه-عظیمیه گلستان متراژ بنا(متر مربع): 155 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):13,800,000,000...

سه خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان ها متراژ بنا(متر مربع): 180 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):14,500,000 امکانات: پکی...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-عظیمیه متراژ بنا(متر مربع): 127 مساحت(متر مربع): 285 قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):10,500,000 امکانات: پک...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-عظیمیه متراژ بنا(متر مربع): 250 مساحت(متر مربع): 400 قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):18,000,000 امکانات: چی...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-گلستان متراژ بنا(متر مربع): 213 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):4,000,000,000 قیمت متری(تومان):0 امکانات: گاز...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-میدان بهارستان متراژ بنا(متر مربع): 130 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):13,700,000 نما رومی...

سه خوابه

فروش آپارتمان مسكونی درکرج-عظیمیه-میدان بهارستان متراژ بنا(متر مربع): 205 مساحت(متر مربع): قیمت کل(تومان):0 قیمت متری(تومان):13,700,000 امکانات:...