خرید آپارتمان در شیراز

آپارتمان فروشی حسینی الهاشمی کد آگهی : 760 240 متر توافقی

بلوار سفیر

فروش آپارتمان ۲۰۰ متری در سفیر جنوبی شیرازکد آگهی : 756 2,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۴۶ متری در پل باغ صفا شیرازکد آگهی : 757 1,750,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۲۷۵متری در فرهنگ شهر شیرازکد آگهی : 758 4,125,000,000 تومان

فاز 1

فروش آپارتمان 120 متری در صدرا فاز ۱ کد آگهی : 759 720,000,000 تومان

آپارتمان 168 متری در هنگ شیراز

آگهی جدید

فروش اپارتمان 168متری در هنگ شیرازکد آگهی : 761 2,040,000,000 تومان

فروش اپارتمان لوکس 164متری درفرهنگ شهرشیرازکد آگهی : 762 3,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان در بلوار امیرکبیرخیابان شقایقکد آگهی : 763 180 متر 1,700,000,000 تومان

فروش اپارتمان 166متری در علیرضایی غربیکد آگهی : 723 3,652,000,000 تومان

فروش آپارتمان بسیار شیککد آگهی : 717 86 متر 570,000,000 تومان

فروش پکیچ 404متری در کمیل شیرازکد آگهی : 749 3,840,000,000 تومان

بلوار صلح

فروش آپارتمان ۱۳۴ متری بلوار صلح شیرازکد آگهی : 753 1,300,000,000 تومان

بلوار سفیر

فروش آپارتمان ۲۰۰ متری در سفیر جنوبی شیرازکد آگهی : 756 2,200,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۱۴۶ متری در پل باغ صفا شیرازکد آگهی : 757 1,750,000,000 تومان

فروش آپارتمان ۲۷۵متری در فرهنگ شهر شیرازکد آگهی : 758 4,125,000,000 تومان