خرید آپارتمان در شهید زمانی همدان

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4198 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 92 💰قیمت کل: 736 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 9واحد، طبقه اول، 2 خوا...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:666 🔴آپارتمان فروشی:زمانی ابوذر 🔴متراژ:105 🔴متری:7میلیون و 500 🔴قیمت کل:785میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:98...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4171 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 119 💰قیمت کل: 749میلیون و 700تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 12واح...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4179 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 123 💰قیمت کل:861 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، طبقه چهارم،...

دو خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4183 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 88 💰قیمت کل: 616میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه اول، 2...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4201 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 146 💰قیمت کل: 963میلیون600 تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و600هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد،...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4204 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 146 💰قیمت کل: 963میلیون و 600 تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و600هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واح...

یک خوابه / طبقه اول

🏡کد:768 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:59 🔴متری:6میلیون و 800هزار 🔴قیمت کل:399میلیون 🔴چندخواب:1 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:98 🔴ا...

دو خوابه

🏡کد:776 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:80 🔴متری:7میلیون 🔴قیمت کل:560میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:98 🔴امکانات:به...

خیابان شکوه دو خوابه / طبقه اول

متراژ:82 🔴متری:6میلیون و 500 🔴قیمت کل:530میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:1 🔴چند واحد:4 🔴طبقه:8 🔴سال ساخت:94 🔴امکانات:فولامکانات 🔴توضیحات:فاقد پارک...

سه خوابه / طبقه اول

🏡کد:742 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:124 🔴متری:6میلیون و300هزار 🔴قیمت کل:781 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:98 🔴امکانات...

سه خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:743 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:124 🔴متری:7میلیون و 500هزار 🔴قیمت کل:930میلیون 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:98 🔴...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:744 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:80 🔴متری:7میلیون 🔴قیمت کل:560میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:98 🔴امکانات:فول...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:726 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:100 🔴متری:7میلیون و500هزار 🔴قیمت کل:750میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:12 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:98 🔴...

سه خوابه / طبقه ششم

🏡کد:717 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:119 🔴متری:7 🔴قیمت کل:845 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:12 🔴طبقه:6 🔴سال ساخت:98 🔴امکانات:به صورت خشک....