خرید آپارتمان در شهید زمانی همدان

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:159 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۶۴ 🔴سال ساخت:۸۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۳ 🔴طبقه:۱ 🔴امکانات:فول 🔴توضیحات:همراه بایک سوئیت درهمکف

کوچه عارف.کوچه پیله ور دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:129 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۱۵ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۷میلیون ۴۰۰هزار 🔴کل قیمت:۸٥۰میلیون 🔴...

دو خوابه / طبقه اول

کد:149 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۴۷ 🔴سال ساخت:۸۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه: 🔴چند واحد: 🔴طبقه:۱ 🔴وام: 🔴امکانات: 🔴توضیحات:

خیابان زمانی طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:140 🔴آپارتمان فروشی:شهید زمانی 🔴متراژ:۸۴ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۷میلیون و۱۴۰هزار 🔴کل قیمت:۶۰۰میلی...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:139 🔴آپارتمان فروشی:شهید زمانی 🔴متراژ:۱۲۱ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۷میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۹۰۷م...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:2 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:114 🔴سال ساخت:98 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:12 🔴طبقه:2_3 🔴متری:6میلیون و 800 🔴کل قیمت:775میلیون 🔴وام...

ویژه
دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4974 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 130 💰قیمت کل: 910میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 📦امکانات: 7طبقه 7واحد، طبقه اول، 2 خ...

ویژه
شهید زمانی کوچه پیر افراز سه خوابه / طبقه دوم
ویژه
کوچه پیر افراز سه خوابه / طبقه پنجم
ویژه
دو خوابه / طبقه هفتم

🏡کد:31 🔴آپارتمان فروشی:شهید زمانی 🔴متراژ:۱۰۲ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۷ 🔴چند واحد:۱۴ 🔴طبقه:۷ 🔴متری:۷میلیون 🔴کل قیمت:۷۱۴میلیون 🔴وا...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:51 🔴آپارتمان فروشی:شهید زمانی 🔴متراژ:۷۸ 🔴سال ساخت:۹۲ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۶میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۵۱۰میلی...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:50 🔴آپارتمان فروشی:شهید زمانی 🔴متراژ:۱۰۰ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۷میلیون و ۱۰۰هزار 🔴کل قیمت:۷۱۰می...

یک خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:122 🔴آپارتمان فروشی: 🔴متراژ: ٥٩ 🔴سال ساخت:١٣٩١ 🔴چندخواب:١ 🔴چندطبقه:٥ 🔴چند واحد:١٨ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۶میلیون و دویست 🔴کل قیمت:٣۶۰ میلیون 🔴وا...