خرید آپارتمان در شهید زمانی همدان

ویژه
دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد:5007 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 118 💰قیمت کل: 944میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، طبقه چهارم، 2...

سه خوابه

کد:5154 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۷۸ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱_۵ 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۶۰۰ 🔴وام:...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:5144 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۶۵ 🔴سال ساخت:۹۵ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۵۸۵میلیون 🔴وام: 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:24 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۱۴ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۹میلیون و ۲۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۴۸میلی...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد:24 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۱۴ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۹میلیون و ۵۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۸۰ میل...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد:5147 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۱۵ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۲۶میلیون 🔴و...

دو خوابه

🏡کد:5141 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۹۱_۸۳_۹۵ 🔴سال ساخت:۹۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۲۰ 🔴طبقه:۱_۲ 🔴متری:۹میلیون 🔴کل قیمت:۷۴۷میلیون 🔴و...

سه خوابه / طبقه اول

🏡کد:5137 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۴۸ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۹میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیارد و۴۰۰ 🔴...

سه خوابه / طبقه اول

فروش:اپارتمان 🔘کد:5165 📌منطقه: شهید زمانی 📏متراژ: 148 💰قیمت کل: 1ملیاردو406میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 9میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:5طبقه...

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5136 🔴آپارتمان فروشی: شهید زمانی 🔴متراژ:۱۳۵ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۵ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۹میلیون و ۵۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیارد...

سه خوابه / طبقه ششم

🏡کد:5107 🔴آپارتمان فروشی:شهید زمانی 🔴متراژ:۱۷۲ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۶ 🔴متری:۶میلیون و ۵۰۰هزار 🔴کل قیمت:۱میل...

سه خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:5138 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۵۰ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۳ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۸میلیون و۵۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیاردو۲۷۵ 🔴و...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5130 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۵۴ 🔴سال ساخت:۹۱ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۷ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۸میلیون 🔴کل قیمت:۴۳۲میلیون 🔴وام: 🔴امک...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5133 🔴آپارتمان فروشی:شهید زمانی 🔴متراژ:۸۷ 🔴سال ساخت:۹۶ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۱۰میلیون 🔴کل قیمت:۸۷۰میلیون 🔴...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:24 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:۱۱۴ 🔴سال ساخت:۹۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۲ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۹میلیون و ۵۰۰ 🔴کل قیمت:۱میلیارد و ۸۰ می...