خرید آپارتمان در شهید زمانی همدان

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4714 📌منطقه: شهیدزمانی 📏متراژ: 73 💰قیمت کل: 474میلیون و 500تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و500هزار تو...

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4679 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 84 💰قیمت کل: 672میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 5ط...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد:٧ 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:٦٠ 🔴متری:٥ میلیون 🔴قیمت کل:٣٠٠میلیون 🔴چندخواب:٢ 🔴چندطبقه:٤ 🔴چند واحد:٨ 🔴طبقه:٤ 🔴سال ساخت:٩٠ 🔴امکانات:دارای...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:236 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:80 🔴سال ساخت:98 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:10 🔴طبقه:3 🔴موقعیت :دوبرنور 🔴متری:7میلیون و200هزار 🔴کل ق...

یک خوابه / طبقه اول

کد:٩ 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:٧٨ 🔴متری:٣میلیون و ٩٠٠هزارتومان 🔴قیمت کل:٣٠٠میلیون 🔴چندخواب:١ 🔴چندطبقه:٣ 🔴چند واحد:١ 🔴طبقه:١ 🔴سال ساخت:٧٤...

یک خوابه / طبقه اول

کد:229 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:55 🔴سال ساخت:89 🔴چندخواب:1 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:10 🔴طبقه:1 🔴موقعیت :جنوبی 🔴متری:5میلیون و500هزار 🔴کل قیم...

دو خوابه / طبقه سوم

کد:241 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:75 🔴سال ساخت:88 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:10 🔴طبقه:3 🔴متری:5میلیون و 500هزار 🔴کل قیمت:412میلیون 🔴ا...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:166 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:95 🔴سال ساخت:98 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:2 🔴متری:7میلیون 🔴کل قیمت:665میلیون 🔴امکانات:به ص...

دو خوابه / طبقه اول

کد:165 🔴آپارتمان فروشی:زمانی 🔴متراژ:100 🔴سال ساخت:98 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:9 🔴طبقه:1 🔴متری:6میلیون و 700 🔴کل قیمت:670میلیون 🔴امکان...

دو خوابه / طبقه دوم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4444 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 86 💰قیمت کل: 541میلیون و 800هزارتومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزار ت...

دو خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4445 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 97 💰قیمت کل: 630 میلیون تومان 💵قیمت هر متر:6 میلیون و500هزار تومان 📦...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4198 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 92 💰قیمت کل: 736 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 9واحد، طبقه اول، 2 خوا...

سه خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4115 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 124 💰قیمت کل: 868میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد، طبقه او...

دو خوابه / طبقه دوم

کد:666 🔴آپارتمان فروشی:زمانی ابوذر 🔴متراژ:105 🔴متری:7میلیون و 500 🔴قیمت کل:785میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:98...

سه خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4171 📌منطقه: زمانی 📏متراژ: 119 💰قیمت کل: 749میلیون و 700تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 12واح...