خرید آپارتمان در شهریار تهران

میدان هشتم دو خوابه / طبقه اول
خیابان ارغوان1 یک خوابه / طبقه سوم
خیابان ارغوان8 یک خوابه / طبقه اول
خیابان ارغوان12 یک خوابه / طبقه دوم
خیابان شقایق9 یک خوابه / طبقه دوم
خیابان ارغوان10 یک خوابه / طبقه سوم
خیابان ارغوان8 یک خوابه / طبقه دوم
خیابان ارغوان13 یک خوابه / طبقه سوم
خیابان ارغوان11 یک خوابه / طبقه سوم
خیابان طالقانی1و2 دو خوابه / طبقه سوم