خرید آپارتمان در شهرک کاوه اصفهان

خیابان غرضی دو خوابه / طبقه اول

آپارتمان 100 متری غرضی خیابان تابان مجتمع عقیق نقش جهان دو خوابه ،طبقه اول،آسانسور، امکانات کامل مبلغ 520000000 تومان

خیابان غرضی دو خوابه / طبقه دوم

آپارتمان 80 متری غرضی بلوار شقایق دو خوابه ،طبقه دوم،جنوبی ،آسانسور انباری و پارکینگ ، امکانات کامل مبلغ :400000000 تومان