خرید آپارتمان در شهرک کارمندان زنجان

چهار خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان آدرس : شهرک کارمندان خ 5 متراژ: 319 طبقه: دوم موقعیت : جنوبی سال ساخت: 97 قیمت: 3میلیاردو هشتصد تحویل: فوری توضیحات: آسان...

دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش_آپارتمان آدرس : شهرک کارمندان خ 2 متراژ:143 طبقه: چهارم موقعیت : جنوبی سال ساخت:92 قیمت: ۱میلیاردو دویست و هفتاد تحویل: فوری توضیحا...

دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش_آپارتمان آدرس : شهرک کارمندان فاز 1خ2 متراژ:144 طبقه: پنجم موقعیت : جنوبی سال ساخت:95 قیمت: ۱میلیاردو سیصدوپنجاه تحویل: فوری توضیحات...

چهار خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان لاکچری شهرک کارمندان ۳۰۰متر مفید سال ساخت ۹۸ خیابان دوازدهم فاز ۲ هفت واحد هفت طبقه حق السهم زمین بالا جنوبی طبقه اول کف سرامی...

سه خوابه / طبقه اول

#فروش_آپارتمان آدرس : شهرک کارمندان فاز3 خ 7 متراژ:152 طبقه: اول موقعیت : جنوبی سال ساخت:95 قیمت: ۱میلیاردو سیصدوپنجاه تحویل: فوری توضیحات...

سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان آدرس : شهرک کارمندان فاز3 خ ۸ متراژ:۱۴۵ طبقه: دوم موقعیت : شمالی سال ساخت:۹۸ قیمت: ۱میلیاردو شیصد تحویل: فوری توضیحات: آسان...

سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان آدرس : شهرک کارمندان فاز۲خ۸ متراژ:۱۵۰ طبقه: دوم موقعیت : شمالی سال ساخت:۹۸ قیمت: ۱میلیاردو پانصدوهشتاد تحویل: فوری توضیحات:...

طبقه چهارم

فروش آپارتمان لاکچری شهرک کارمندان ۳۲۰متر مفید سال ساخت ۹۸ خیابان یازدهم فاز ۲ شش واحد شش طبقه حق السهم زمین بالا جنوبی طبقه چهارم خشک اختص...

سه خوابه / طبقه هفتم

فروش آپارتمان لوکس لاکچری کارمندان ۱۲۸متر خیابان سیزدهم فاز۳ طبقه هفتم هرطبقه دو واحد کف پارکت خشک سه خواب قیمت یک میلیاردوپانصد میلیون

سه خوابه / طبقه ششم

فروش آپارتمان لوکس لاکچری کارمندان ۱۵۵متر خیابان سیزدهم فاز۳ طبقه ششم هرطبقه دو واحد کف سرامیک فول تجهیز سه خواب قیمت یک میلیاردو نهصد

فاز 2 خیابان 4 سه خوابه

# فروش آپارتمان شهرک کارمندان فاز ۲ خیابان ۴ جنوبی 165 متر سه خواب پارکینگ اختصاصی،انباری،آسانسور کف سرامیک،کابینتmdf.پکیج، رادیاتور...

سه خوابه / طبقه اول

# فروش آپارتمان شهرک کارمندان فاز 2 خیابان 2 طبقه اول 148 متر سه خواب پارکینگ اختصاصی، انباری، آسانسور کف سرامیک،کابینتmdf.پکیج، را...

فاز 2 , خیابان دوم سه خوابه

#فروش_آپارتمان آدرس :شهرک کارمندان فاز2 خیابان دوم متراژ:130 خواب:3 طبقه:ششم موقعیت : جنوبی سال ساخت:95 قیمت: 1میلیارد و630میلیون امکانات:کولر...

فاز1 علوم پزشکی دو خوابه

پیش فروش علوم پزشکی فاز ۱ مساحت ۱۲۵متری ۲خوابه تحویل آخر ۹۸ واریزی ۴۸م فی نقدی ۱۷۰م

فاز 2 , خیابان 7 سه خوابه / طبقه دوم

#فروش_آپارتمان آپارتمان متراژ165 طبقه:دوم آدرس : شهرک کارمندان فاز2خیابان7 6طبقه،12 واحد موقعیت : جنوبی 2نبش سال ساخت:98 قیمت: 2میلیارد و 33...