خرید آپارتمان در شهرک پونک زنجان

مجتمع ستاره شرق بلوک یاس دو خوابه / طبقه اول
خیابان رودکی طبقه سوم
اطراف دانشگاه روزبه دو خوابه
مجتمع پردیسان دو خوابه
مجتمع پونک دو خوابه
دو خوابه / طبقه پنجم
بلوار گلشهر مجتمع گلشهر دو خوابه
مجتمع رضوان وسط الماس دو خوابه / طبقه چهارم
قصرفردوس سه خوابه / طبقه پنجم
بلوک یاسمن طبقه چهارم