خرید آپارتمان در شهرک ولیعصر همدان

خیابان گلستان طبقه اول

امتیاز:بالای90

بلوار مدنی دو خوابه / طبقه هفتم
کوچه مهر یک خوابه / طبقه اول

هال و پذیرایی: اتاق ها: آشپزخانه: توالت و حمام: روشنایی: انباری: زیر زمین: کف زمین: دیوارهای داخلی : پارک...