خرید آپارتمان در شهرک هوانیروز کرمان

،بلوار بعثت ،خیابان یاس ،ک ۱۳ مجتنع عارف طبقه اول

فروش یک واحد آپارتمانی ۱۲۰ متری ،سند تک برگ ،ششدانگ ملک ،گرمایش شوفاژ ،سرمایش کولر،کابینتmdf،واقع در بلوار هوانیروز ،بلوار بعثت ،خیابان یاس ،ک ۱۳ مجتن...