خرید آپارتمان در شهرک قدس قم

دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 1میلیارد395 میلیون تومان جهت: جنوبی شرقی 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #شهرک قد...

دو خوابه / طبقه اول
ویژه
نه خوابه

قم - # شهرک قدس( ۳ طبقه یکجا) # آپارتمان : ۳۷۵ متر مربع #قیمت: ۳میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان # ۹خواب # جنوبی # ۳ طبقه # تمامی طبقات موجود # ک...

سه خوابه / طبقه هفتم

قم - # شهرک قدس # آپارتمان : ۲۱۰ متر مربع #قیمت: ۲میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان # ۳خواب # تک واحدی # ۷ طبقه # طبقه ۷ # کلید نخورده # کد مل...

دو خوابه

قم - # شهرک قدس # آپارتمان : ۱۰۰ متر مربع #قیمت: ۸۵۵ میلیون تومان # ۲خواب # دو کله # ۵ طبقه # کلید نخورده # کد ملک: ۴۸۲

دو خوابه / طبقه دوم

قم - # شهرک قدس # آپارتمان : ۱۰۵ متر مربع #قیمت: ۸۰۰ میلیون تومان # ۲ خواب # شمالی # ۳ طبقه # طبقه ۲ # کلید نخورده # کد ملک: ۴۷۶

دو خوابه / طبقه چهارم

قم - # شهرک قدس # آپارتمان : ۱۰۸ متر مربع #قیمت: ۱میلیارد تومان # ۲خواب # جنوبی دو بر # ۵ طبقه # طبقه ۴ # فول امکانات # کد ملک: ۴۸۷

سه خوابه

قم - # شهرک قدس # آپارتمان : ۱۳۰ متر مربع #قیمت: ۱میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان # ۳خواب # جنوبی # ۳ طبقه # فول امکانات # تک واحدی # کد ملک...

دو خوابه

فروش آپارتمان 107 متری در قم قیمت : 856,000,000 تومان قم , شهرک قدس , نبش اوینی جنوبی12 . کد ملک : 4952نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت...

یک خوابه / طبقه اول

فروش آپارتمان 120 متری در قم قیمت : 1,008,000,000 تومان قم , شهرک قدس , کوچه 51 . کد ملک : 4903نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه...

دو خوابه / طبقه همکف

فروش آپارتمان 204 متری در قم قیمت : 1,600,000,000 تومان قم , شهرک قدس , خیابان هدایت کوچه23 . کد ملک : 4902نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قا...

سه خوابه / طبقه همکف

فروش آپارتمان 150 متری در قم قیمت : 3,200,000,000 تومان قم , شهرک قدس , . کد ملک : 4899نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ندارد...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان 152 متری در قم قیمت : 1,300,000,000 تومان قم , شهرک قدس , ولیعصر 88 . کد ملک : 4873نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوض...

دو خوابه

فروش آپارتمان 97 متری در قم قیمت : 780,000,000 تومان قم , شهرک قدس , کوچه 84 . کد ملک : 4823نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه : ن...

دو خوابه / طبقه همکف

فروش آپارتمان 130 متری در قم قیمت : 1,170,000,000 تومان قم , شهرک قدس , قدوسی 3 . کد ملک : 4786نوع سند : شش دانگ | کاربری : مسکونی | قابلیت معاوضه...