خرید آپارتمان در شهرک قائمیه اسلام شهر

اکازیون

آپارتمان 78 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7193 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، سلامت 🏢متراژ: 78 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 4 🏢تعداد واحد: 12 📜نوع سند: آزاد 🏠موق...

اکازیون

آپارتمان 67 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7131 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،عدل آباد 🏢متراژ: 67 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🏠مو...

اکازیون

آپارتمان 67 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7171 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، عدل آباد 🏢متراژ: 67 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🏠...

اکازیون

آپارتمان 68 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7147 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 68 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 6 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جنو...

اکازیون

آپارتمان 100 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

3 هفته قبل

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6714 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، فرمانداری 🏢متراژ: 100 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 5 📜نوع سند: آزاد...

ویژه

آپارتمان 55 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6840 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 55 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه

آپارتمان 66 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6872 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 66 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🗝تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

آپارتمان 62 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7236 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،سلامت 🏢متراژ: 62 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 12 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال...

آپارتمان 80 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7235 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 80 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 5 🏢تعداد واحد: 15 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

آپارتمان 54 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7237 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 54 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 6 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

آپارتمان 120 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7220 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، باکری 🏢متراژ: 120 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 15 📜نوع سند: آزاد 🗓 س...

آپارتمان 90 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#پیش فروش آپارتمان مسکونی کد: 7214 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 90 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: تمام طبقات 🏢تعداد واحد: 15 📜نوع سند: آزاد...

آپارتمان 105 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#پیش فروش آپارتمان مسکونی کد: 7217 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،زاگرس 🏢متراژ: 105 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: تمام طبقات 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سن...

آپارتمان 96 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#پیش فروش آپارتمان مسکونی کد: 7216 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،زاگرس 🏢متراژ: 96 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: تمام طبقات 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سند...

آپارتمان 100 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 3432 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،زمینهای شهرداری 🏢متراژ: 100 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 5 📜نوع سند: آ...