خرید آپارتمان در شهرک قائمیه اسلام شهر

یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5851 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 53 🗝تعداد واحد: 12 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 📜نوع سند: قطعی رهنی 💸مبلغ...

یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5822 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 56 ?تعداد واحد: 24 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 1 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 5806 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 72 ?تعداد واحد: 3 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

یک خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5805 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 50 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ?سال ساخت:...

یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5775 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، زمینهای شهرداری ?متراژ: 48 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 3 ?وام: دارد...

زمینهای شهرداری یک خوابه

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5786 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، زمینهای شهرداری ?متراژ: 49 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند:...

خیابان ملت یک خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 5750 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، ملت ?متراژ: 63 ?تعداد واحد: 12 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 2 ?وام: ندارد ?نوع سند...

سه خوابه / طبقه چهارم

کدملک:5487 10 واحد نوع سند:آزاد وضعیت:خودمالک شیرالات طلایی تاریخ تحویل:بعدازقرارداد قیمت متری:4/200/000 سند 1398/6/30 آماده میشود

پشت پلاسما طبقه اول

فروش تک واحدی مسکونی کد: 5668 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، پشت پلاسما ?متراژ: 136 ?تعداد واحد: 4 ?تعداد خواب: 3 ?شماره طبقه: 1 ?نوع سند: آزاد ?...

دو خوابه

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5630 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه ?متراژ: 79 ?تعداد واحد: 14 ?تعداد خواب: 2 ?شماره طبقه: 2 ?نوع سند: آزاد ? سال ساخت: 1...

دو خوابه / طبقه سوم

کدملک:5585 6 واحد نوع سند:آزاد وضعیت:خودمالک تاریخ تحویل:خودمالک تاریخ تحویل:بعدازقرارداد قیمت متری:4/400/000

خیابان ارشاد یک خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان مسکونی کد: 5673 ?محدوده: اسلامشهر، قائمیه، ارشاد ?متراژ: 45 ?تعداد واحد: 6 ?تعداد خواب: 1 ?شماره طبقه: 3 ?نوع سند: قطعی رهنی ? س...

دو خوابه

کدملک:5593 3واحد شماره طبقه:1/2/3 نوع سند:آزاد وضعیت:خالی تاریخ تحویل:بعدازقرار داد قیمت متری:4/200/000 25 میلیون برای سندنزد خریدار می ماند...

دو خوابه

کدملک:5594 8 واحد شماره طبقه:1/2/3/4 نوع سند:آزاد وضعیت :خالی تاریخ تحویل:بعدازقرارداد قیمت متری:4/200/000 سند1398/06/30 آماده میشود 25 م...

دو خوابه / طبقه سوم

کدملک:5520 12 واحد نوع سند:آزاد وضعیت:بامستاجر تاریخ تحویل:بعدازقرارداد قیمت متری:3.700.000 15 میلیون تومان وام دارد