خرید آپارتمان در شهرک قائمیه اسلام شهر

فوری

آپارتمان 95 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7512 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، ۲۴هکتاری 🏢متراژ: 95 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🗝تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🗓...

فوری

آپارتمان 130 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
سه خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8907 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 94 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 10 🗓 سال ساخت: 1399 🏠موقعیت:...

فوری

آپارتمان 94 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8907 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 94 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 10 🗓 سال ساخت: 1399 🏠موقعیت:...

ویژه

آپارتمان 115 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8913 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 115 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت:...

ویژه

آپارتمان 90 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 8604 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 90 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 3 📜نوع سند: قطعی رهنی اوراق 💸...

ویژه

آپارتمان 85 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7953 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 85 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: ش...

ویژه

آپارتمان 49 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

4 هفته قبل
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8731 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، زمینهای شهرداری 🏢متراژ: 49 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: ق...

ویژه

آپارتمان 52 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

3 هفته قبل
یک خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7443 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 52 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 15 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه
دو خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8778 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 80 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 20 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8772 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 58 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند: قطعی رهنی 💸مبلغ...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8706 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه زمین شهرداری 🏢متراژ: 54 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 6 📜نوع سند: آزاد...

ویژه
یک خوابه / طبقه اول

#فروش مجتمع مسکونی کد: 8634 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، جوانان 🏢متراژ: 68 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 12 📜نوع سند: قرارداد تعاو...

ویژه

آپارتمان 58 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

4 هفته قبل
یک خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8252 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 58 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 12 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جن...

ویژه

آپارتمان 45 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

2 هفته قبل
یک خوابه

#فروش مجتمع مسکونی کد: 8865 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 45 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند: قراردادتعاونی 🗓 سال...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8361 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 95 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 10 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جن...