خرید آپارتمان در شهرک قائمیه اسلام شهر

اکازیون
دو خوابه / طبقه چهارم

کد:7284

اکازیون
سه خوابه / طبقه سوم

کد:7329

اکازیون
دو خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6714 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، فرمانداری 🏢متراژ: 100 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 5 📜نوع سند: آزاد...

اکازیون
دو خوابه / طبقه پنجم

60میلیون برای سند نزد خریدار میماند کد:7315

آپارتمان 100 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7580 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 100 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

آپارتمان 78 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه دوم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 7558 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه ، مجتمع هشت بهشت 🏢متراژ: 78 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: هر طبقه 8 واحد...

آپارتمان 54 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7581 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 54 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

آپارتمان 77 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه هشتم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 7571 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، هشت بهشت 🏢متراژ: 77 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 8 🏢تعداد واحد: هرطبقه ۸واحد 📜نوع سند:...

آپارتمان 125 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 7587 🛣محدوده: اسلامشهر،قائمیه، زمینهای شهرداری 🏢متراژ: 125 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 3 📜نوع سند: آ...

آپارتمان 53 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه چهارم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7591 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 53 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 4 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت :...

آپارتمان 62 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 7575 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، جام جم 🏢متراژ: 62 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: هر طبقه ۸ واحد 📜نوع سند:...

آپارتمان 78 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه یازدهم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 7081 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، هشت بهشت،بلوک A 🏢متراژ: 78 🛏تعداد خواب: 2 🏢تعداد واحد: هر طبقه 8 🚪شماره طبقه: 11 📜نوع...

آپارتمان 55 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه پنجم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7554 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 55 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 5 🏢تعداد واحد: 20 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه

آپارتمان 95 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

3 هفته قبل
دو خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7512 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، ۲۴هکتاری 🏢متراژ: 95 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🗝تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🗓...

ویژه

آپارتمان 63 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

4 هفته قبل
یک خوابه / طبقه اول

کد: 6459 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه :متراژ: 63 🛏تعداد خواب: 1 🗝تعداد واحد: 8 :نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت: 1389 :وضعیت: خود مالک :تاریخ تحویل: بعد...