خرید آپارتمان در شهرک قائمیه اسلام شهر

ویژه

آپارتمان 83 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه پنجم

#فروش مجتمع مسکونی کد: 8148 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه،جام جم 🏢متراژ: 83 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 5 🏢تعداد واحد: هر طبقه ۶ واحد 🗓 سال ساخت:...

ویژه

آپارتمان 52 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8203 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 52 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 12 🗓 سال ساخت: 1390 🏠موقعیت:...

ویژه

آپارتمان 105 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8201 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، اصناف 🏢متراژ: 105 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 10 🗓 سال ساخت: 1399 🏠...

اکازیون

آپارتمان 85 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

2 هفته قبل
دو خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8069 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 85 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 15 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

اکازیون
سه خوابه / طبقه سوم

کد:7329

اکازیون

آپارتمان 78 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

2 هفته قبل
دو خوابه / طبقه سوم

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 8066 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 78 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

اکازیون
دو خوابه / طبقه پنجم

60میلیون برای سند نزد خریدار میماند کد:7315

اکازیون
دو خوابه / طبقه اول

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 6714 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، فرمانداری 🏢متراژ: 100 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🏢تعداد واحد: 5 📜نوع سند: آزاد...

اکازیون
دو خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7472 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه، باکری 🏢متراژ: 108 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🗓 سا...

آپارتمان 80 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
دو خوابه / طبقه اول

#فروش تک واحدی مسکونی کد: 8170 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 80 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 1 🗝تعداد واحد: 3 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

آپارتمان 70 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

2 هفته قبل
دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8057 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 70 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 4 🏢تعداد واحد: 20 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

ویژه

آپارتمان 97 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

4 هفته قبل
دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 7700 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 97 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 4 🏢تعداد واحد: 8 📜نوع سند: آزاد 🗓 سال ساخت:...

آپارتمان 56 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه دوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8221 🛣محدوده: اسلامشهر،قائمیه، زمینهای شهرداری 🏢متراژ: 56 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 2 🏢تعداد واحد: 6 📜نوع سند: آز...

آپارتمان 50 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

آگهی جدید
یک خوابه / طبقه سوم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8241 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🛑بلوار خلیج فارس🛑 🏢متراژ: 50 🛏تعداد خواب: 1 🚪شماره طبقه: 3 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند...

آپارتمان 70 متری در شهرک قائمیه اسلام شهر

3 هفته قبل
دو خوابه / طبقه چهارم

#فروش آپارتمان مسکونی کد: 8027 🛣محدوده: اسلامشهر، قائمیه 🏢متراژ: 70 🛏تعداد خواب: 2 🚪شماره طبقه: 4 🏢تعداد واحد: 16 📜نوع سند: آزاد 🏠موقعیت: جن...