خرید آپارتمان در شهرک فرهنگیان همدان

یک خوابه

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: آپارتمان 🔘کد: 4450 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 61 💰قیمت کل: 290میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و750هزار توم...

فاز2 ریحان 5 یک خوابه / طبقه همکف

فروش آپارتمان: فروش آپارتمان جنوبی تک واحدی واقع در طبقه همکف متراژ۶۶ متر همراه با ۶۰ متر حیاط اختصاصی کلا ۳ طبقه و ۴ واحد تک خوابه سال ساخت۸۵ آدرس...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4197 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 96 💰قیمت کل: 465میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه اول،...

سه خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4212 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 662میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 5واحد،...

طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4178 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 75 💰قیمت کل: 337میلیون و 500 تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 9...

دو خوابه / طبقه هفتم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4195 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 450 میلیون و 500تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 7طبقه 1...

یک خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4130 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 270 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 500 هزار تومان 📦امکانات: طبقه اول،...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4097 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 67 💰قیمت کل: 321 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، ط...

اول شهرک فرهنگیان تفکیکی طالبیان کوچه دوم دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4083 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 96 💰قیمت کل: 480 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه ا...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4084 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 64 💰قیمت کل: 288 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و 500هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4058 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 510 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقه چ...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4055 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 70 💰قیمت کل:357 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5 میلیون و100هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 12واحد...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: پیش فروش آپارتمان 🔘کد: 4043 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 117 💰قیمت کل: 561میلیون 600تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 5...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد: 4038 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 96 💰قیمت کل: 480 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبق...