خرید آپارتمان در شهرک فرهنگیان همدان

یک خوابه / طبقه اول

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5339 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 66 💰قیمت کل:561 میلیون تومان 💵قیمت هر متر:8 میلیون و500هزار توم...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5338 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 89 💰قیمت کل: 800میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و989هزار توم...

طبقه دوم

املاک مهستان, [۱۶.۰۵.۱۹ ۱۹:۲۷] 🏠 املاک مهستان همدان🏠 فروش: اپارتمان 🔘کد:5318 📌منطقه:فرهنگیان 📏متراژ: 83/5 💰قیمت کل: 668میلیون تومان 💵قیمت...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5278 📌منطقه:شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 117 💰قیمت کل:990 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و450هزار تومان 📦امکانات:5طبقه و5...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد:5269 📌منطقه:شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 88 💰قیمت کل:750 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:5طبقه و8 و...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5267 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 100 💰قیمت کل: 800میلیون تومان 💵قیمت هر متر:8 میلیون وهزار تومان 📦امکانات:4طبقه و16 وا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5244 📌منطقه:شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 87 💰قیمت کل:877 میلیون 200هزار تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و200هزار تومان 📦امکانات:4ط...

دو خوابه

فروش: اپارتمان 🔘کد:5243 📌منطقه:شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 124 💰قیمت کل:992 (هر طبقه )میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون وهزار تومان 📦امکانات:4ط...

دو خوابه

فروش: اپارتمان 🔘کد:5242 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 117 💰قیمت کل: 877میلیون 500هزارتومان هر طبقه 💵قیمت هر متر:7 میلیون و500هزار تومان 📦ا...

سه خوابه

فروش: اپارتمان 🔘کد:5240 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 150 💰قیمت کل: 1ملیاردو 125میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:طبقه...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5224 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 118 💰قیمت کل: 873میلیون 200تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و400هزار تومان 📦امکانات:5طبقه و5 وا...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5223 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 118 💰قیمت کل: 873میلیون 200هزار تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و400هزار تومان 📦امکانات:5طبقه...

دو خوابه

فروش: اپارتمان 🔘کد:5217 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 74 💰قیمت کل: 518 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون 📦امکانات:3طبقه و7 واحد .سه واحد اپارتم...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5212 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 73 💰قیمت کل: 438میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون وهزار تومان 📦امکانات:4طبقه و8واحد...

دو خوابه / طبقه سوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5210 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 71 💰قیمت کل: 568میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون وهزار تومان 📦امکانات:6/5طبقه و9 وا...