خرید آپارتمان در شهرک فرهنگیان همدان

سه خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5150 📌منطقه: شهرک فرهنگیان . 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 100میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 8میلیون وهزار تومان 📦امکانات:4طبقه و4واح...

یک خوابه / طبقه چهارم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5141 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 60 💰قیمت کل: 455میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون و580هزار تومان 📦امکانات:4طبقه و6واحد .ط...

دو خوابه / طبقه پنجم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5116 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 595میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون وهزار تومان 📦امکانات:5طبقه و10واحد.ط...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:5099 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۶۸ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۱۱ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۵میلیون و۴۰۰ 🔴کل قیمت:۳۶۷میلیون 🔴و...

یک خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:5111 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۶۱ 🔴سال ساخت:۹۴ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۴ 🔴متری:۷میلیون و ۳۰۰ 🔴کل قیمت:۴۵۰ میلیون...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:5104 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۷۲ 🔴سال ساخت:۹۳ 🔴چندخواب:۱ 🔴چندطبقه:۲ 🔴چند واحد:۴ 🔴طبقه:۲ 🔴متری:۵میلیون و۲۰۰ 🔴کل قیمت:۳۸۰میلیون 🔴وا...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4987 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 750میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقه اول،...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5108 📌منطقه: شهرک فرهنگیان 📏متراژ: 72 💰قیمت کل: 396میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:2طبقه و4واح...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5068 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 88 💰قیمت کل: 422میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، ط...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5053 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 82 💰قیمت کل: 490میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10 واحد، طبقه اول،...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5047 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 110 💰قیمت کل: 693میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 4واحد،...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5036 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 62 💰قیمت کل: 320میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و 160هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، ط...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5027 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 62 💰قیمت کل: 384میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و200هزار تومان 📦امکانات: 4 طبقه 8واحد،...

دو خوابه / طبقه اول

کد:18 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۸۸ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:چهارمیلیون و نهصد 🔴کل قیمت:۴۲۵میلیون...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:5015 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۸۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۵میلیون و۲۰۰ 🔴کل قیمت:۳۷۵ میلیون