خرید آپارتمان در شهرک فرهنگیان همدان

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5068 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 88 💰قیمت کل: 422میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 8واحد، ط...

دو خوابه / طبقه اول

کد:18 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۸۸ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۴ 🔴چند واحد:۸ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:چهارمیلیون و نهصد 🔴کل قیمت:۴۲۵میلیون...

ویژه
طبقه چهارم

پیش فروش: آپارتمان 🔘کد: 4998 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 122 💰قیمت کل: 732میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون تومان 📦امکانات: 4طبقه 6واحد، طبقات...

ویژه
یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5000 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 52 💰قیمت کل: 260میلیون تومان 💵قیمت هر متر: میلیون وهزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، طبقه...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5053 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 82 💰قیمت کل: 490میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 10 واحد، طبقه اول،...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5047 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 110 💰قیمت کل: 693میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 4واحد،...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5036 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 62 💰قیمت کل: 320میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و 160هزار تومان 📦امکانات: 3طبقه 6واحد، ط...

یک خوابه / طبقه سوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5027 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 62 💰قیمت کل: 384میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و200هزار تومان 📦امکانات: 4 طبقه 8واحد،...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4987 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 125 💰قیمت کل: 750میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون تومان 📦امکانات: 5طبقه 5واحد، طبقه اول،...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:5015 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۸۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۵میلیون و۲۰۰ 🔴کل قیمت:۳۷۵ میلیون

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:5004 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۷۰ 🔴سال ساخت:۸۹ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۳ 🔴متری:۵میلیون 🔴کل قیمت:۳۵۰میلیون 🔴امکانات...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد:5023 🔴آپارتمان فروشی:فرهنگیان 🔴متراژ:۱۰۹ 🔴سال ساخت:۸۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۶ 🔴چند واحد:۱۰ 🔴طبقه:۵ 🔴متری:۵میلیون و ۲۰۰ 🔴کل قیمت:۵۶۶ میلیون...

دو خوابه / طبقه اول

کد:5015 🔴آپارتمان فروشی:فرهگیان 🔴متراژ:۷۳ 🔴سال ساخت:۸۸ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۳ 🔴چند واحد:۶ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۵میلیون و۱۰۰ 🔴کل قیمت:۳۷۳میلیون

فرهنگیان طبقه دوم
دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4975 📌منطقه: فرهنگیان 📏متراژ: 70 💰قیمت کل: 434 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و200هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 8واحد،...