خرید آپارتمان در شهرک شهاب نیا بابل

بلوار مادر شهرک پزشکان دو خوابه / طبقه ششم

ویو عالی سند ملک تحویل برج ۶ قابل معاوضه با ملک کوچکتر

انتهای امیر کبیر بلوار مادر دو خوابه / طبقه ششم

دارای بالکن بزرگ که نقش حیاط خلوت داره.سند مالکیت.ویو عالی.شرایط پرداخت عالی بهترین منطقه بلوار مادر

حر۱۵ دو خوابه / طبقه دوم

تحویل ۱۴۰۰/۲ بصورت خام سند ملک

حر۱۷ سه خوابه / طبقه پنجم
بلوار جانبازان-ضرابپوری غربی-کوچه پروانه سه خوابه / طبقه اول

سند ملک