خرید آپارتمان در شهرک رازی گرگان

سه خوابه / طبقه سوم

یک واحد #آپارتمان ۱۳۳ متری سه خواب واقع در ابتدای شهرک رازی(روبرو دکه نگهبانی) ،طبقه سوم ،۸ واحد ،کابینت هایگلس پارکینگ دو عدد ،گازرومیزی ،کف کامل سرا...

سه خوابه / طبقه سوم

لطفا تا انتها مطالعه کنید بعد تماس بگیرید» یک واحد #آپارتمان ۱۳۳ متری سه خواب واقع در ابتدای شهرک رازی(روبرو دکه نگهبانی) ،طبقه سوم ،۸ واحد ،کابینت...

سه خوابه / طبقه سوم

»لطفا تا انتها مطالعه کنید بعد تماس بگیرید» یک واحد #آپارتمان ۱۳۳ متری سه خواب واقع در ابتدای شهرک رازی(روبرو دکه نگهبانی) ،طبقه سوم ،۸ واحد ،کابین...