خرید آپارتمان در شهرک بهشتی همدان

شهرک بهشتی بلوار چراغی خیابان شقایق خیابان کرم ساختمانهای راهداران دو خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه ششم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5172 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 82 💰قیمت کل: 450میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و490هزار تومان 📦امکانات:6طبقه و12واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5160 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 79 💰قیمت کل: 470میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون وهزار تومان 📦امکانات:6طبقه و12 واحد ....

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:5127 🔴آپارتمان فروشی:بهشتی 🔴متراژ:۹۸ 🔴سال ساخت:۹۷ 🔴چندخواب:۲ 🔴چندطبقه:۵ 🔴چند واحد:۱۵ 🔴طبقه:۱ 🔴متری:۵میلیون 🔴کل قیمت:۴۹۰میلیون 🔴وام: 🔴ام...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد:5126 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل:382 میلیون 500تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:6 طبقه و24...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: اپارتمان 🔘کد:5111 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 70 💰قیمت کل: 350میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون وهزار تومان 📦امکانات:4طبقه و12واحد طبقه...

دو خوابه / طبقه هشتم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5109 📌منطقه:شهرک بهشتی 📏متراژ: 87 💰قیمت کل: 480میلیون و500هزارتومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500هزار تومان 📦امکانات:8طبقه...

یک خوابه / طبقه ششم

فروش: اپارتمان 🔘کد:5105 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 55 💰قیمت کل: 275میلیون تومان 💵قیمت هر متر:5 میلیون وهزار تومانی 📦امکانات:واحد 55 متری.طبق...

دو خوابه / طبقه هشتم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 5076 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 407 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4 میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 8طبقه 32وا...

دو خوابه / طبقه ششم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5069 📌منطقه: بهشتی 📏متراژ: 72 💰قیمت کل: 396میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 7طبقه 21واحد، طبق...

دو خوابه / طبقه هفتم

فروش: اپارتمان 🔘کد: 5064 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 85 💰قیمت کل: 425میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون تومان 📦امکانات: 7طبقه 12واحد، طبقه هف...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5039 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 82 💰قیمت کل: 410میلیون تومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد، طبقه دوم، 2 خواب، بدون پارکینگ، انبار...

سه خوابه

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5022 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 118 💰قیمت کل: 731میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 6میلیون و200هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 6واحد...

یک خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5019 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 79 💰قیمت کل: 420میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و300هزار تومان 📦امکانات: 6طبقه 12واحد...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 5018 📌منطقه: شهرک بهشتی 📏متراژ: 93 💰قیمت کل: 428 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 4میلیون و 600هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 8 واح...